Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Hvordan når Danmark affaldsdirektivets genanvendelsesmål?

16. december 2020
Hvordan når Danmark affaldsdirektivets genanvendelsesmål?
Den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald ”Handlingsplan for cirkulær økonomi”, som p.t. er i høring, giver sit bud på, hvordan Danmark når i mål med affaldsdirektivets genanvendelsesmål.

Som bekendt skal EU-landene fremover kun opgøre den reelle genanvendelse, hvor blandt andet tab i sorteringsprocessen trækkes fra, når genanvendelsesprocenten opgøres. EU-landene skal i 2025 reelt genanvende 55%, i 2030 60% og i 2035 hele 65% af husholdningsaffaldet og husholdningslignende affald fra andre kilder.

Hvordan når vi disse mål, og hvor ligger Danmark i dag?

Af udkastet til den nye plan fremgår det, at ser man på de seneste tal fra 2018 estimeres det, at den reelle genanvendelse i 2018 lå på 42% for husholdningsaffald og lignende affald, for husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald) på 30% og for haveaffald fra husholdninger på ca. 75%.

I planen opstilles såkaldte pejlemærker, som skal bringe Danmark i mål i 2025. Disse pejlemærker er følgende:

  • 50% reel genanvendelse af husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald)
  • 55% reel genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald
  • 75% reel genanvendelse af haveaffald fra husholdninger

Altså estimeres det, at Danmark i 2018 lå ca. 20%-point fra pejlemærket for reel genanvendelse af husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald) i 2025. Ser man på 2020 og 2035 fastslås det, at denne procent som minimum skal stige til 55% i 2030 og 60% i 2035 – altså en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald) fra 2018 til 2035, hvis Danmark skal i være i mål 2035.

Ser man på pejlemærket for husholdningslignende erhvervsaffald estimeres det, at Danmark i 2018 lå på 51% reel genanvendelse, hvilket er 4% fra pejlemærket i 2025. Endelig estimeres det, at Danmark, hvad angår haveaffald, allerede i 2018 var i mål med pejlemærket på de 75%.

Af planen fremgår det, at Miljøstyrelsen, i forbindelse med den årlige Affaldsstatistik, vil opgøre genanvendelsen for husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald), haveaffald fra husholdninger og husholdningslignende erhvervsaffald i de enkelte kommuner. Opgørelserne vil give mulighed for løbende opfølgning på EU-målene for genanvendelse.

På DAKOFAs online-konference om planen d. 13. januar kan du høre mere om blandt andet planens pejlemærker.

Baggrundsmaterialet

Du finder udkastet til planen her på høringsportalen

Du kan tilmelde dig konferencen her på DAKOFAs hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.