Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-konference: Den nationale forebyggelses- og affaldsplan - hvad er planen frem til 2032?

Den nationale forebyggelses- og affaldsplan - hvad er planen frem til 2032?
Miljøministeren har netop offentliggjort høringsudkastet til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi” med undertitlen ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”.

Planen, som er i høring indtil den 9. februar 2021, beskriver såvel retningen for forebyggelse og håndtering af affald i Danmark frem mod 2032 som de nuværende forhold. Derudover indeholder planen en beskrivelse af kriterierne for placeringen af fremtidige anlæg til bortskaffelse af affald og en national kapacitetsplan for anlæg til bortskaffelse af affald og for anlæg, der nyttiggør blandet kommunalt affald indsamlet fra husholdninger.

Der er dermed tale om et særdeles centralt dokument, når sektoren de kommende år skal rulle de politiske initiativer for affalds- og ressourceområdet ud i virkeligheden.

Den nationale forebyggelses- og affaldsplan skal ses som en videreførelse af visionerne for regeringen og aftalepartierne bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi for så vidt angår f.eks., at ”Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug” samt at ”Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030”.

På denne konference vil du derfor få en præsentation af planen i sin helhed samt et dyk ned i planens tre særlige indsatsområder: Plastik, biomasse og byggeri. Samtidig skal vi høre, hvad planen får af konsekvenser for kommunerne samt om dens initiativer bringer os i havn i forhold til EU’s målsætninger. Endelig skal vi høre nogle af de relevante organisationers syn på planen og dermed løfte på låget for de respektive organisationers høringssvar. Du vil dagen igennem kunne bidrage med din viden og dine erfaringer i bestræbelserne på at gøre den endelige plan så komplet som muligt.

Deltag i konferencen og bliv klædt på til de fremtidige rammebetingelser indenfor affaldsforebyggelse og -håndtering - og få desuden input til dit høringssvar, hvis du planlægger et sådant.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i konferencen online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Session 1: Planen og dens konsekvenser

9:30-9:40
Velkomst og introduktion til dagen
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:40-10:25
Præsentation af den nationale forebyggelses- og affaldsplan
Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Miljøministeriet
Kristian Hovgaard Juul-Larsen
10:25-10:40
Spørgsmål til Kristian Hovgaard Juul-Larsen
10:40-11:00
PAUSE

Session 2: Forebyggelse og kommunernes rolle

11:00-11:20
Flugter forebyggelsen med EU's målsætninger?
Bjørn Bauer, NORION Consult
Bjørn Bauer
11:20-11:30
Spørgsmål til Bjørn Bauer
11:30-11:50
Hvad skal kommunerne gøre som følge af planen?
11:50-12:00
Spørgsmål til Louise Kreilgård
12:00-13:00
FROKOST

Planens tre særlige indsatsområder

13:00-13:15
Plastik
Christina Busk, Plastindustrien
Christina Busk
13:15-13:30
Synspunkter fra deltagerne om plastik
13:30-13:45
Biomasse

Julie Lykke Jacobsen, Genanvend Biomasse

13:45-14:00
Synspunkter fra deltagerne om biomasse
14:00-14:15
Byggeri
14:15-14:30
Synspunkter fra deltagerne om byggeri
14:30-14:45
PAUSE

Organisationernes syn på planen - og debat

14:45-15:10
Korte indlæg om det umiddelbare indtryk af planen i sin helhed

Dansk Industri, v. Karin Klitgaard
Affalds- og Ressourceindustrien, v. Niels Bukholt
Dansk Affaldsforening, v. Mikkel Brandrup
Dansk Erhverv, v. Lisbet Hagelund

15:10-16:00
Debat mellem organisationerne, de tre foregående oplægsholdere og konferencedeltagerne
16:00-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

13. januar 2021
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.450,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.600,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
5. januar 2021

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.