Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Hvad skal den nye affaldsdatabase fra ECHA indeholde?

22. marts 2019
Hvad skal den nye affaldsdatabase fra ECHA indeholde?
Det europæiske kemikalieagentur (ECHA) har af EU-Kommissionen fået til opgave at lave en ny database indeholdende artikler og produkter med farlige stoffer. Formålet med databasen er at styrke den cirkulære økonomi. Den danske Miljøstyrelse bidrager til arbejdet og efterspørger nu input fra affaldssektoren til databasens indhold.

Formålet med databasen

Da affaldsdirektivet blev revideret som en del af EU's cirkulære økonomipakke blev det skrevet ind, at der oprettes en ny database indeholdende artikler/produkter med farlige stoffer. Det overordnede formål med databasen er at styrke den cirkulære økonomi. Databasen skal 

  • hjælpe affaldsbehandlere med at identificere farlige stoffer i affald, så disse kan udsorteres og kvaliteten af genanvendelsen øges
  • bidrage til at reducere mængderne af farligt affald ved at understøtte substitution af farlige stoffer i produkter, der markedsføres 
  • give forbrugeren information om indholdet af farlige stoffer i produkter. 

Hvem skal indrapportere til databasen?

Det er virksomheder, der producerer, importerer eller sælger produkter, som indeholder farlige stoffer der har pligt til at notificere produkterne. I denne sammenhæng begrænses notifikationen til at omfatte de såkaldte kandidat-liste-stoffer (Substances of very high concern) i koncentrationer over 0,1% (w/w). 

ECHAs første bud på indhold i databasen

Det er foreslået fra ECHA, at følgende information skal notificeres:

  • Navn på firma, der notificerer.
  • Artikel eller produkt: 

    • Identifikationsdata og beskrivelse: ECHAs unikke identifikationskode, handelsnavn, serienummer, mærke, model, vægt, størrelse mm.
    • Beskrivelse: Materialer, funktion og anvendelse.

  • Data om kandidatlistestoffet: Stofgruppe, Navn, EC nummer og CAS nummer

Hvilke oplysninger mangler i databasen?

Den danske Miljøstyrelsen deltager i udviklingsarbejdet og ønsker hjælp fra den danske affaldssektor til at sikre, at databasen bliver anvendelig for affaldssektoren. Miljøstyrelsen efterspørger derfor forslag til, hvilken typer af information om produkterne, der vil være nyttige for affaldssektoren at kunne indhente fra databasen, når produkterne bliver til affald. 

Et eksempel på en oplysning, som vil være af stor betydning for affaldshåndteringen, er oplysninger om koncentrationsniveauet for det farlige stof i produktet. Oplysningen indgår pt. ikke i forslaget fra ECHA.  

Databasen er som nævnt tænkt som et hjælpeværktøj til affaldssektoren. I dag har vi ikke en viden om brugen af farlige stoffer i produkter samlet og tilgængelig. Vi mangler et sådant værktøj når affaldet skal håndteres f.eks. i forbindelse med miljøkortlægninger af bygninger inden nedrivning. I stedet leder vi efter de farlige stoffer ved prøvetagning og analyse for at sikre udsorteringen af stofferne inden genanvendelse af materialerne. Det koster både tid og penge.

Send dine forslag til Miljøstyrelsen

Affaldssektoren har nu muligheden for at bidrage til ,at vi i fremtiden kan få en anvendelig database med oplysninger om brugen af farlige stoffer i produkter. 

Hjælp derfor Miljøstyrelsen med at sikre, at det er de rigtige og nødvendige oplysninger, der kommer til at indgå i ECHAs nye database. 

Har du forslag til dette, kan du sende en mail til joaff@mst.dk (skriv ”ECHA affaldsdatabase” i emnefeltet) eller kontakte Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen.  


Forslag til, hvilke oplysninger databasen bør indeholde, skal være Miljøstyrelsen i hænde senest d. 1. maj 2019.

Links til 

Affaldsdirektivet 

Meddelelse fra ECHA om databasen

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.