Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvad er de næste skridt for dansk bioraffinering?

16. september 2020
Hvad er de næste skridt for dansk bioraffinering?
Laborant
En ny rapport ”De næste skridt for dansk bioraffinering” fra Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering kortlægger den danske bioraffineringssektor - herunder de danske nuværende og kommende aktører indenfor området. Målgruppen for rapporten er danske beslutningstagere.

Rapporten, der blandt andet er basseret på interviews med virksomheder, tegner et billede af de største muligheder og barrierer indenfor udvikling af dansk bæredygtig bioøkonomi, og kommer ligeledes med en række anbefalinger til de politiske beslutningstagere.

Rapporten indledes med fire sammenfattende budskaber. Budskab nr. 2 i rapporten er, at Der er brug for en politisk vedtaget langsigtet strategi for bæredygtig bioraffinering og bioøkonomi, som fx indeholder etablering af 3-5 større demoanlæg som også fremmer beskæftigelsen særligt i landdistrikt områder (bla. dokumenteret af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for 3F).

Strategien skal omfatte politiske krav, der drejer markedet væk fra det fossile og i retning af det bæredygtige og bioøkonomiske. Det kan ske ved:

 • Politisk fastsat reduktionskrav på proteinimport (fx 30% reduktion i 2035)
 • Iblandingskrav i plast fx. At en vis mængde af emballage skal være biobaseret for at fremme anvendelse af biobaserede reststrømme
 • Udfasningskrav på fossilt baseret vaskepulver, tekstil og ammoniak (til kunst-gødning)
 • Udnyttelseskrav på biomassestrømme og dermed sikre bevarelse det som naturen allerede har skabt af molekyler og strukturer, når disse kan anvendes
 • Udnyttelseskrav af urene (f.eks. ikke foder og fødevareegnede) biobaserede ressourcestrømmen eks. slam og sygehusaffald gennem eks. biogas/pyrolyse/HTL m.v.
 • Krav om grønne offentlige indkøb
 • Blokeringer for at lede organisk husholdningsaffald til biogasanlæg på renseanlæg fjernes

 Rapporten er struktureret i 2 dele:

 • Forståelse af bioraffinering
 • Barrierer og anbefalinger

Indledningsvis diskuteres forståelsen af ordet bioraffinering blandt de adspurgte interviewpersoner for at klarlægge, hvad bioraffinering bestemt er, hvad det måske er og hvad det ikke er, samt hvorvidt de virksomheder, som laver bioraffinering, ser sig som en sektor.

Dernæst behandles de forskellige barrierer som kan opdeles i følgende temaer:

 1. Politiske forhold og offentlig støtte
 2. Lovgivningsmæssige forhold
 3. Tekniske og procesmæssige forhold
 4. Nye værdikæder
 5. Samarbejde (Vidensdeling og knowhow)

Baggrundsviden:

Du kan finde og læse hele rapporten her på Dansk Miljøteknologis hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.