Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Holland er 24,5 % cirkulær

08. juni 2020
Holland er 24,5 % cirkulær
En undersøgelse af den hollandske økonomi viser, at landet er 24,5% af vejen mod deres mål om at blive 100% cirkulære i 2050.

Circle Economy er en tænketank, der hvert år udgiver den såkaldte ”Circularity Gap Report”, som bl.a. måler det globale ressourceforbrug samt graden af cirkularitet på globalt plan. Tidligere på året kunne man således i tænketankens årlige rapport læse, at man i den globale økonomi anvender mere end 100 milliarder ton ressourcer hvert år og at den globale økonomi som helhed er bare 8,6% cirkulær. Ifølge denne rapport er nationalstaterne helt centrale i forhold til at få drejet den globale økonomi i en mere cirkulær retning og tænketanken har derfor ønsket at dykke ned i de enkelte landes cirkulære udfordringer og potentialer. I første omgang har de i en netop udgivet analyse taget fat på Holland, der bl.a. har sat sig det ambitiøse mål om at blive 50% cirkulære i 2030 og 100% cirkulære i 2050.

Den hollandske analyse viser, at landet hvert år forbruger mere end 221 millioner tons materialer af hvilke kun 24,5% recirkuleres til den hollandske økonomi. Den viser ligeledes, at det især er fødevarer, transport, byggeri, privatforbrug samt sundheds- og servicesektorerne, der driver det enorme ressourceforbrug, men også, at Holland kan tredoble sin cirkularitetsrate ved at fokusere på fire udvalgte områder, nemlig 

-Byggeriet, hvor det anbefales, at hollænderne begrænser, og om muligt helt standser, nedrivningen af bygninger samt sikrer, at nye bygninger bygges med henblik på renovation og genbrug af materialer

-Landbrugs- og fødevaresystemet, hvor det anbefales, at hollænderne implementerer praksisser, der prioriterer anvendelse af affald samt lokal produktion og handel, herunder eksempelvis stop af import af dyrefoder samt eksport af animalske produkter

-Skift fra fossile til fornybare energikilder samt

-Fremme af reparation, genfremstilling samt høj-kvalitets genanvendelse ved at fordoble de sektorerne samt andelen af genanvendte materialer i importen.

Lykkes det hollænderne at gennemføre de foreslåede anbefalinger vil det betyde et reduceret materialeforbrug med mere end 128 millioner ton, svarende til en cirkularitet på 70%.

Flere lande skal i gang
Hvis den globale cirkularitet skal øges, er det ifølge rapportens forfattere nødvendigt, at flere lande gennemfører lignende typer af studier. Begynder landene at indsamle og dele denne type data omkring ressourceforbrug og -anvendelse, vil det nemlig øge muligheden for at måle og spore status for cirkularitet samt fremme den nødvendige infrastruktur og de nødvendige samarbejder, som i fællesskab kan muliggøre den cirkulære omstilling. Ifølge den pressemeddelelse, som blev udgivet samtidig med rapporten, er Norge som det næste land i gang med at få udarbejdet en lignende undersøgelse, som forventes lanceret senere i 2020.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”the circularity gap report – the Netherlands” her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.