Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mere end 100 milliarder ton om året

28. januar 2020
Mere end 100 milliarder ton om året
... så stort er det årlige globale forbrug af ressourcer. Mens ressourceforbruget vokser, falder andelen af ressourcer, der cirkuleres.

Den dystre melding kom fra den Hollandske tænketank Circle Economy, der hvert år udgiver en såkaldt ”Circularity Gap Report”, som bl.a. måler det globale ressourceforbrug samt graden af cirkularitet målt på globalt plan.

I årets rapport kunne tænketanken vise, at det globale ressourceforbrug i 2017 for første gang nogensinde oversteg 100 milliarder ton, hvilket er de seneste data, som er tilgængelige. Mere præcist var forbruget 100,6 milliarder ton i 2017, hvilket er en stigning på hele 8,4% inden for blot to år - eller næsten en firedobling over de seneste 50 år. Frem mod 2050 forventes ressourceforbruget ydermere at stige til mellem 170 og 184 milliarder ton, hvilket ifølge tænketanken i dén grad bør give anledning til at sætte fuld turbo på omstillingen til en cirkulær økonomi.

Cirklen drejer den forkerte vej
Men ikke nok med, at ressourceforbruget vokser og har nået nye rekorder. Rapporten viser også, at den globale andel af ressourcer, som recirkuleres tilbage i økonomien, er faldet siden Circularity Gap rapporten for første gang blev lanceret tilbage i 2018. Mere specifikt var andelen af cirkulær økonomi (målt på andelen af sekundære ressourcer, som anvendes i økonomien) på globalt plan 9,1 % i 2018, mens den i 2020-rapporten var faldet til 8,6 %.

Den nye rapport viser i tillæg, at ingen lande er i stand til både at eksistere inden for de planetære grænser samtidig med, at de også kan sikre basale menneskelige behov. I forbindelse med lanceringen af rapporten påpegede Harald Friedl, CEO for Circle Economy, således også, at ”vi risikerer en global katastrofe, hvis vi bliver ved med at tro, at der ikke findes grænser for de globale mængder af ressourcer, som vi har til rådighed”.

Opråb til nationale regeringsledere
I rapporten peger forfatterne først og fremmest på de nationale regeringer i forhold til, hvem det er, der skal kick-starte transformationen. Til trods for, at 13 europæiske lande har vedtaget nationale handlingsplaner for cirkulær økonomi, er der stadig hårdt brug for yderligere indsatser, idet disse lande forbruger mere end 10 gange så mange ressourcer som den gruppe af lande med det laveste ressourceforbrug.

I rapporten foreslås det derfor bl.a., at de europæiske lande begynder at tage ansvar for eget ressourceforbrug, inklusive den del, der er et resultat af landenes eget forbrug, men der som oftest foregår i andre lande og måske helt andre verdensdele. De europæiske lande bør derfor gå i front i forhold til eksempelvis cirkulært design, forlængelse af produktlevetider og et generelt lavere forbrug af ressourcer men også ved at tilpasse nationale skattesystemer til de grønne ambitioner.

Du kan finde rapporten ”Circularity Gap Report 2020” her. I denne tillægsrapport kan du finde en gennemgang af metoden bag undersøgelsen.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.