Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring om bæredygtige produkter i EU

10. marts 2023
Høring om bæredygtige produkter i EU
Europa-Kommissionen indhenter lige nu input til videreudvikling og finjustering af initiativet om bæredygtige produkter. Frist for feedback er forlænget til den 12. maj 2023.

EU har for længst konkluderet, at de nuværende forbrugs- og produktionsmønstre ikke er bæredygtige og også, at de nuværende regler ikke i tilstrækkelig grad løser udfordringen. Derfor vedtog Europa-Kommissionen for knap et år siden et forslag til en forordning om miljøvenligt design af bæredygtige produkter (se nyhed herom), som skal gøre produkter mere holdbare, pålidelige, genbrugelige, opgradérbare, reparérbare, nemmere at vedligeholde, sætte i stand og genanvende samt mere energi- og ressourceeffektive – og endelig skal de generere mindre affald. Forslaget blev udarbejdet med udgangspunkt i de ambitioner, som blev præsenteret i både EU's Grønne Pagt samt i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi, som bl.a. er rettet mod at gøre EU's lovgivningsmæssige ramme klar til en bæredygtig fremtid og til at sikre, at produkter, der markedsføres i EU, bliver mere bæredygtige.

Som et første skridt i arbejdet med det fremsatte forslag har Kommissionen nu åbnet op for en høring, så alle interesserede og relevante aktører har mulighed for at komme med deres input til den kommende lovgivning. I den forbindelse ønsker Kommissionen at indhente synspunkter om, hvilke kategorier af nye produkter og hvilke tiltag der skal håndteres først, så den kan fastsætte prioriteter på en gennemsigtig og inkluderende måde.

Med udgangspunkt i en række foreløbige vurderinger, der er foretaget af Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), er en række produkter og tværgående tiltag blevet analyseret på baggrund af en vurdering af flere aspekter, herunder bl.a. deres effekt på miljø, bæredygtighed og cirkularitet, potentialet for forbedring af produktaspekter, samt i hvilket omfang der er huller i lovgivningen. På baggrund heraf er en række produkter (herunder 12 slutprodukter og syv mellemprodukter) og tværgående tiltag blevet udpeget som potentielt egnede til den første indsats inden for rammerne af den kommende forordning om miljøvenligt design af bæredygtige produkter:

  • Slutprodukter: tekstiler og fodtøj, møbler, keramiske produkter, dæk, vaske- og rensemidler, madrasser, smøremidler, maling og lak, kosmetiske produkter, legetøj, fiskenet og -redskaber samt absorberende hygiejneprodukter.
  • Mellemprodukter: jern og stål, ikke-jernholdige metaller, aluminium, kemikalier, plast og polymer, papir, papirmasse og pap samt glas.
  • Tværgående tiltag: holdbarhed, genanvendelighed og genanvendt indhold efter forbrugsleddet. (For hvert tværgående tiltag foreslås mulige bestemmelser, hvormed de kan anvendes.)

På baggrund af dette arbejde ønsker Kommissionen med denne høring altså nu at indhente feedback i forhold til:

  • hvor vidt de produkter og tværgående tiltag, der er udpeget som mulige prioriteter inden for rammerne af forordningen, er de bedste
  • hvilken prioritetsrækkefølge produkterne bør behandles i
  • de(t) mest relevante aspekt(er) for hvert produkt/hvert tværgående tiltag, der skal behandles inden for rammerne af forordningen
  • det anslåede potentiale for at forbedre de produktaspekter, der er udpeget i forslaget til forordningen, ud fra et miljømæssigt synspunkt for hvert produkt/hvert tværgående tiltag
  • med hvor stor detaljeringsgrad for hvert produkt/ hvert tværgående tiltag der bør fastsættes krav inden for rammerne af forordningen (dvs. på hvilket niveau reglerne bør fastsættes)
  • (generelle) miljømæssige og cirkularitetsmæssige aspekter af de relaterede værdikæder, hvordan værdikæderne fungerer, og hvordan det bedst sikres, at fremtidige regler i henhold til forordningen er teknisk mulige og kan gennemføres.

Høringen foregår online og kan besvares til og med 12. maj 2023. Efter denne første høring vil Kommissionen i løbet af andet kvartal 2023 gennemføre yderligere målrettede høringer samt en række øvrige initiativer, der skal sikre input fra eksperter og relevante aktører. Det er endnu ikke klart, hvilken form for initiativ, som arbejdet vil munde ud i, men det forventes at blive offentliggjort i første kvartal af 2024.

Læs mere
Du kan finde og besvare høringen her på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Du kan også finde baggrundsmaterialet til de foreslåede slut- og mellemprodukter i denne rapport: ”Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – preliminary study on new product priorities”.

Denne artikel blev først offentliggjort den 13. februar 2023. Siden er høringsperioden forlænget. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.