Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fremtidens håndtering af tekstiler - Inspirationstur til Sverige

22. november 2019
Fremtidens håndtering af tekstiler - Inspirationstur til Sverige

I begyndelsen af november arrangerede DAKOFA’s netværk for tekstiler en inspirationstur til Sverige. Turen bød på masser af gode input om både sortering, genbrug og genanvendelse samt et blik ind i fremtidige muligheder.

Turen lagde ud med at besøge den svenske forskningsenhed RISE (Research Institutes of Sweden), der er en statsejet forsknings- og innovationsenhed med afdelinger over hele landet. Netværket besøgte Göteborg-afdelingen, hvor forskningen især er centreret omkring tekstilområdet. Besøget bød først og fremmest på en spændende præsentation, hvor netværket fik en grundig indføring i den forskning og de projekter, som svenskerne arbejder på, i forhold til at gøre sig klar til det kommende EU-krav om separat indsamling af tekstiler i 2025,  det kommende svenske producentansvar på tekstiler, de svenske målsætninger om at reducere mængden af tekstiler i restaffaldet med 65% fra 2015 til 2025 og ikke mindst gøre 95% af de indsamlede tekstiler klar til enten genbrug eller genanvendelse.

Præsentationen gav et godt overblik over de forskellige former for genanvendelse, herunder både mekanisk, thermo-mekanisk og kemisk genanvendelse samt muligheder og barrierer for disse. RISE har bl.a. forsket i de helt store spørgsmål, som længe har spøgt, i forhold til evt. udfordringer med kemien i farvestofferne og andet indhold af potentielt skadelig kemi. I forhold til sidstnævnte viser RISE’s undersøgelser imidlertid, at 9 ud af 11 post-forbruger tekstiler faktisk ville kunne Ökotex-certificeres og at de resterende 2 ud af 11 ikke indeholder stoffer i en grad, der er problematisk. RISE har i tillæg arbejdet en hel del med gennemsigtighed og transparens i værdikæden og har bl.a. forsket i muligheden for at sy et såkaldt RFID-tag med informationer fra de forskellige aktører gennem værdikæden, ind i tekstilerne.

En vigtig del af RISE’s berettigelse er de mere en 100 forskellige forsøgs- og demonstrationsanlæg, som enheden driver og deltagerne fik derfor også en længere rundvisning, hvor de bl.a. kunne se enheder til både mekanisk og kemisk genanvendelse.

Samarbejde om at identificere de gode løsninger
Turen gik herefter til Wargön Innovation, der er projektleder for et større svensk konsortium af parter, som udvikler og tester systemer og teknologier til sortering af tekstiler til både genbrug og genanvendelse. Konsortiet af 25 parter fra hele den svenske værdikæde arbejder sammen for at systematisere indsamling og håndtering af de brugte tekstiler således, at det kan bringes op i stor skala – på svensk jord. Diskussionen i konsortiet er nemlig bl.a. ifølge projektlederen gået på, om det mon på sigt, med udgangspunkt i både de nationale og europæiske mål og krav, vil være mere hensigtsmæssigt at bringe (dele af) håndteringen og sorteringen tilbage til Sverige, således at både gennemsigtighed og innovation fremmes.

Kemisk genanvendelse er en realitet i Sverige
Et godt stykke længere nord-øst kunne deltagerne glæde sig over at blive inviteret helt ind i maskinrummet hos virksomheden Re:Newcell, der ved hjælp af en kemisk genanvendelsesproces kan genanvende bomuld, viscose og lyocell til en pulp, der kan tørres og presses og som herefter kan anvendes i tekstilproduktion, hvor det spindes til tråd, der kan anvendes til nye stoffer og tekstilprodukter.

På nuværende tidspunkt kan processen kun håndtere input med minimum 98% cellulosebaseret indhold, men teamet arbejder på, at gøre den mere modtagelig for blandingsmaterialer, der som bekendt er den helt store udfordring. Målet er at nå til et niveau, hvor mængderne skal bestå af minimum 85% cellulosebaseret materiale og samtidig også at oprette tre ”linjer” til hhv. bomuld, viscose og lyocell frem for den nuværende enkelte linje således, at processen kan køre mere smidigt og effektivt. Sideløbende med, at virksomheden arbejder på at kunne tage imod større andele ”non-cellulose” arbejder virksomheden samtidig på at finde samarbejdspartnere, som kan håndtere deres restfraktion af ikke-cellulosebaseret materiale (som eksempelvis farvestoffer, metal og øvrige fibertyper) og potentielt genanvende eller nyttigøre denne således, at der ikke er nogen form for spild i processen.

Det genanvendte materiale, som virksomheden kalder for Circulose, spås en lys fremtid og store private investorer har siden begyndelsen i 2012 investeret i teknologien. Det eksisterende anlæg kan modtage 7.000 ton om året, men planen er at bygge et væsentligt større anlæg, der kan tage 30.000 ton om året allerede i 2020. Den første tøj-kollektion, der indeholder en vis andel Circulos, forventes at kunne findes i detailhandlen i begyndelsen af 2020. 

Kommunen som facilitator for øget genbrug
Turen blev afsluttet i Eskilstuna, hvor netværket besøgte det berømte butikscenter ReTuna, der kun sælger genbrugsprodukter. ReTuna er resultatet af en visionær kommunes arbejde og ønsket om at gøre genbrug mainstream. Centeret indeholder bl.a. en sportsbutik, en legetøjsbutik og en elektronikbutik samt adskillige tøj- og interiørbutikker, der alle udelukkende forhandler genbrug eller upcyclede produkter. Butikscenteret ligger i direkte forlængelse af én af kommunens genbrugsstationer, hvor pladsmedarbejderne spiller en central rolle i at få udtaget så meget som muligt til genbrug fra borgerne. I centerets kælder har hver butiksejer en plads, hvor de kan modtage produkter, som pladsmedarbejderne fra den lokale genbrugsplads, udvælger på baggrund af en ønskeseddel, som butiksejeren har opstillet. Siden centeret blev etableret, har de oplevet en stigende interesse for både at indlevere og handle brugte effekter og centerlederen, der er ansat af kommunen, arbejder intensivt på at kommunikere med borgerne for at fremme initiativet.

Læs mere
Du kan finde materialet fra turen her på DAKOFAs side om arrangementet 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.