Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: FN aftale om global plastikforurening: første møde i forhandlingsudvalget

07. december 2022
FN aftale om global plastikforurening: første møde i forhandlingsudvalget
I 2019 genererede plast 1,8 milliarder ton drivhusgasemissioner, svarende til 3,4 procent af de globale emissioner

Formålet med mødet i det mellemstatslige forhandlingsudvalg var: at indlede forhandlinger om det internationalt juridisk bindende instrument om plastforurening, herunder i havmiljøet, samt på en foreløbig måde at undersøge de spørgsmål, der er anført i punkt 3 og 4 i miljøforsamlingens resolution 5/14.

Deltagerne skulle bl.a. drøfte det juridisk bindende instrument:

 • Hvilket eller hvilke problemer vil instrumentet sigte mod at løse? Hvordan vil målet blive afspejlet i instrumentet?
 • Hvilke kerneforpligtelser, kontrolforanstaltninger og frivillige tilgange ville give en omfattende tilgang til at løse problemet eller problemerne?
 • Hvordan kan instrumentet skabe en incitamentsbaseret tilgang og et muliggørende miljø, således at det er i alles interesse at opfylde deres forpligtelser?

I notatet, UNEP/PP/INC.1/7 ”Plastics science” findes den seneste information om plastikforurening. Resuméet indeholder 13 punkter, heriblandt: 

 • Verden har oplevet en massiv stigning i plastproduktionen: Den forventes at blive tredoblet i 2060, uden nye tiltag. Plastproduktion er forbundet med brugen af kemiske tilsætningsstoffer, hvoraf mange er bekymrende for menneskers og miljøets sundhed.
 • Der er stigende klarhed med hensyn til sammenhængen mellem plast og menneskers og miljøets sundhed. Plastens bidrag til den globale sygdomsbyrde er endnu ikke blevet kvantificeret ordentligt.
 • Plastikforurening er dødelig for mange arter. Et fald på 1 procent i årlige marine økosystemtjenester kan svare til et årligt tab på 500 milliarder USD i globale økosystemfordele.
 • I hele sin livscyklus bidrager plast til klimaforandringerne. I 2019 genererede plast 1,8 milliarder ton drivhusgasemissioner (3,4 procent af de globale emissioner) med 90 procent af disse emissioner fra plastproduktion og konvertering fra fossile brændstoffer.
 • Notatet identificerer fire strategiske mål: a) reducere problemets størrelse ved at eliminere og erstatte problematiske og unødvendige plastgenstande, herunder farlige tilsætningsstoffer. b) sikre, at plastprodukter er designet til at være cirkulære. c) lukke kredsløbet af plast i økonomien ved at sikre, at plastprodukter cirkuleres i praksis (genbruges, genanvendes eller komposteres). d) håndtere plast, der ikke kan genbruges eller genanvendes på en miljømæssigt ansvarlig måde. 
 • Det er afgørende at følge en livscyklustilgang.
 • Harmoniserede foranstaltninger og retlige forpligtelser er vigtige for at skabe lige vilkår. For eksempel vil aftalte tiltag vedrørende produktdesign mindske udfordringerne ved at håndtere plastaffald, som ofte forekommer i en anden region, end hvor produkterne er designet.
 • Systemændring er mulig, men det kræver vision, mål, overvågning og rapportering. Videnskabelig litteratur viser, at en systemændring for at opnå en sikker, cirkulær plastøkonomi er mulig med den viden, vi har i dag. Dette kræver en ny, fælles global vision. Overvågning af harmoniserede indikatorer og rapportering vil muliggøre ansvarlighed og gennemsigtighed. 

Notatet indeholder et væld af data og oplysninger. 

For effektivt at håndtere plastikforurening skal politikker og lovgivning målrettes for at rette op på markedssvigt, der medfører spild og overforbrug af plast. En nylig undersøgelse fra Verdensbanken har undersøgt de underliggende økonomiske drivkræfter bag plastikforurening, som omfatter underprissætning af omkostninger; branding og markedsføring, der øger omkostningerne ved genbrug; samt overdreven tilgængelighed af billig, ny plast, der gør det svært for genanvendt plast at konkurrere.

Tabel 2 i notatet indeholder en oversigt over de mulige virkemidler, der kan anvendes for at minimere plastikforureningen. Det er forbud, producentansvar, afgifter, subsidier m.v., men i nyt design. Eksempler er: 

 • forbud mod eksport af affald, der ikke kan genanvendes (som i Basel Konventionen)
 • eco-modulerede gebyrer i et producentansvar
 • standarder for komposterbarhed eller bionedbrydelighed af plast for at undgå mikroplast
 • afgifter på nye materialer eller produkter, der indeholder mindre end et vist minimum af genanvendt materiale. 

For hvert af de fire strategiske mål lister notatet en mulig kombination af virkemidler. 

Den internationale juridisk bindende aftale forventes at være på plads inden udgangen af 2024.

Læs mere
Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine - UNEP 28.nov-2.dec 2022 - documents
Folketinget - Henstilling til AFGØRELSE om at indlede forhandlinger om en international aftale om plastforurening
DAKOFA, 3. marts 2022, Globalt bindende FN-aftale om at mindske plastforurening til vands og til lands på vej

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.