Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Europæiske 2018 data for generering og behandling af affald er nu tilgængelige

06. marts 2020
Europæiske 2018 data for generering og behandling af affald er nu tilgængelige
Med udgangspunkt i den nuværende opgørelsesmetode, ligger Danmark fortsat på linje med det europæiske gennemsnit i forhold til genanvendelse. Nyere og mere retvisende data er på vej.

Hvert år offentliggør Eurostat nye data for medlemsstaternes affalds-generering og -behandling. Nu er data for 2018 netop blevet tilgængelige. De nye data viser, at en gennemsnitlig europæer genererer omkring 488 kg affald per capita, hvilket er 10 kg mere end i 2014. Danmark ligger som vanligt i toppen med flest mængder genereret affald på 766 kg per capita (hvilket formentlig til dels har noget at gøre med den valgte opgørelsesmetode), hvilket dog er et fald på 16 kg per capita siden 2017.

Genanvendelsen er kun svagt stigende
Målt på andelen af genanvendte mængder, set i forhold til de samlede genererede mængder, har Danmark gennem de seneste fem år bevæget sig fra en 8. plads i 2014 til en 10. plads i 2016, hvor vi har ligget lige siden. Danmark har i alle fem år ligget et enkelt procentpoint over det europæiske gennemsnit.

Af de lande, der befinder sig i den øverste halvdel af ranglisten, har lande som Italien, Litauen og Slovenien taget nogle store spring gennem de seneste fem år og ligger nu alle højere end Danmark. Af de nord-europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, er Holland den medlemsstat, der har formået at forøge sin genanvendelsesprocent mest, idet de har øget sin genanvendelsesrate med fem procentpoint hen over den seneste femårige periode. Danmark har forøget med fire procentpoint, mens Tyskland, der i mange år har ligget i toppen, har stået i stampe de seneste fire år. Schweiz er gået to procentpoint tilbage mens Sverige er gået tilbage med tre procentpoint hen over perioden.

Nye og mere retvisende data er på vej
Det er dog vigtigt at tage de europæiske data med et vis gran salt. I den form, som dataene bliver indrapporteret i lige nu, har medlemsstaterne haft mulighed for selv at vælge, hvilken opgørelsesmetode, de ønskede at benytte, hvilket gør det svært at anvende dataene til eksempelvis at sammenligne. I det reviderede affaldsdirektiv blev det imidlertid besluttet, at medlemsstaterne fremover skal anvende en ny og fælles metode således, at dataene bedre kan sammenlignes og måles op mod de nye mål for behandling.

Den endelige metode for beregning af genanvendte mængder skal som bekendt baseres på den reelle genanvendelse. Det betyder, at medlemsstaterne ikke skal måles på, hvor store mængder, der er indsamlet til genanvendelse, men i stedet hvor store mængder, der reelt genanvendes. Det forventes dermed også, at medlemsstaternes genanvendelsesmængder vil ligge noget lavere end de nuværende, når den nye målemetode tages i brug, hvilket dermed også betyder, at der bliver endnu længere til genanvendelsesmålene i 2025, 2030 og 2035.

Læs mere
Du kan finde de nye data i Eurostats databaser, som tilgås fra denne side

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.