Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europa-Parlamentet vil øge ambitionsniveauet for Kommissionens CØ-pakke

03. juni 2016
Europa-Parlamentet vil øge ambitionsniveauet for Kommissionens CØ-pakke

Europaparlamentets miljøudvalg har netop præsenteret et udkast til en rapport, som indeholder rettelser til Kommissionens forslag om revision af affaldsdirektiverne. Ambitionsniveauet ligger højt!

I Kommissionens udspil lægger man op til, at EU's medlemsstater skal genanvende mindst 60 % af husholdningsaffaldet i 2025 og mindst 65 % i 2030. Parlamentets miljøudvalg lægger imidlertid op til, at man bør gå endnu videre med et mål om 70 % genanvendelse i 2030, ligesom det i øvrigt var foreslået i Kommissionens første CØ-pakke fra 2014, der som bekendt senere blev tilbagetrukket.

Miljøudvalgets udkast præsenterer i tillæg en lang række øvrige forslag, herunder bl.a.:

  • at medlemsstaterne, i tillæg til de allerede foreslåede fraktioner papir, metal, plast og glas, skal indføre separat indsamling af træ, tekstil og bio-affald. Den obligatoriske indsamling af bio-affald skal være indført senest i 2020, og man anbefaler i udkastet at genanvendelsen af bio-affald skal have nået 68 % af de samlede mængder i 2025 (målt på vægt)
  • at det bliver obligatorisk for medlemsstaterne at indføre producentansvar for emballage, WEEE og batterier som minimum.
  • at genbrugs- og genanvendelsesmålene for emballage øges fra Kommissionens foreslåede 65 % til 70 % i 2030, og at de for metal, aluminium og glas øges fra 85 % til 90 %.
  • at minimum 5 % af al emballage genbruges direkte i 2025 og 10 % i 2030, samt at pantsystemer må tælles med i landenes affaldsforebyggelsesmål.
  • at det bliver obligatorisk for medlemsstaterne at implementere tiltag, som opfordrer producenter til at reducere produkters miljøbelastning og, at Kommissionen forpligter sig til at udvide Eco-design direktivet således, at det også omfatter ikke-energirelaterede produkter som eksempelvis byggematerialer, biobaserede kemikalier, møbler og tekstiler.
  • at Kommissionen senest i 2018 skal have vurderet muligheden for at indføre 2025- og 2030-mål for genbrug og genanvendelse af erhvervsaffald og affald fra industrien, samt for bygge- og anlægsaffald.

Miljøudvalgets italienske rapporteur, Simona Bonafè, som præsenterede rapporten, understregede, at en lang række af de foreslåede rettelser og kommentarer var inspireret af Kommissionens arbejdsdokumenter fra det oprindelige udspil fra 2014.

Parlamentets miljøudvalg skal diskutere rapportens indhold på et møde den 15. juni, og forventes at vedtage deres endelige anbefalinger i slutningen af året. Rådet arbejder sideløbende med denne proces vedrørende deres kommentarer til Kommissionens udspil.


Læs hele udkastet til Parlamentets kommentarer her

Læs om Kommissionens oprindelige udspil her

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.