Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-principper for bæredygtige råstoffer

13. september 2021
EU-principper for bæredygtige råstoffer
Et nyt sæt EU-principper for bæredygtige råstoffer skal ensarte medlemsstaternes forståelse for, og kommunikation omkring, udvinding og behandling af råstoffer.

Europa-Kommissionen har netop udgivet en folder, der skal definere EU’s principper for råstoffer. Målet er at bidrage til en ensartet forståelse for udvinding og behandling af råstoffer i EU blandt EU’s medlemsstater, samt at definere den generelle retning for opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål. De skal samtidig være med til at sikre bedre kommunikation med offentligheden omkring hvilke betingelser udvinding og behandling af råstoffer baseres på i EU, samt dermed også øge tilslutningen til disse aktiviteter i den europæiske befolkning.

Helt overordnet bygger arbejdet på både sociale, økonomiske og miljømæssige værdier, herunder EU’s generelle værdisæt om bl.a. fred, frihed, sikkerhed, lighed, retfærdighed, menneskerettigheder og demokrati på tværs af internationale grænser. I tillæg bygger principperne naturligvis også på de initiativer, som EU har lanceret gennem de seneste år, herunder bl.a. industristrategien, den cirkulære handlingsplan samt handlingsplanen for kritiske råstoffer.

Otte overordnede områder
De nye principper præsenteres i folderen men for dem alle gælder helt overordnet, at udvinding og behandling af bæredygtige råstoffer:

-understøtter menneskerettigheder, lokalsamfund og forsvarlig regeringsførelse

-understøtter anstændigt arbejde for arbejdsstyrken

-overholder alle love og regler i EU, herunder EU-lovgivning, der er fastsat i EU-traktaterne

-er en væsentlig byggesten for bæredygtige værdikæder, der har en strategisk betydning for økonomisk vækst, samt for bæredygtigheden af EU’s økonomi og samfund, herunder overgangen til klimaneutralitet og en digital økonomi samtidig med, at de ikke gør betydelig skade, sådan som det er defineret i EU’s Grønne Pagt

-sker under forsvarlig økonomisk ledelse

-anvender forsvarlig miljøledelsespraksis

-forbedrer og fremmer effektivt energiforbrug og understøtter klimaforbedrende og klimatilpassende tiltag

-omfatter materialeforvaltning og bidrager til EU’s cirkulære økonomi, hvor det er muligt samt inden for dens ansvarsområder

Definition
Betegnelsen ”råstoffer” bygger på den definition, som man i direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindutrien. Her defineres det, at ”mineralressource” eller ”mineral” er en naturlig forekomst i jordskorpen af et organisk eller uorganisk stof såsom energibrændstoffer, metalmalme, industri- og byggemineraler, men ikke vand.

Læs mere
Du kan finde principperne i folderen ”EU principles for sustainable raw materials” her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.