Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-høring for initiativ om bæredygtige produkter

18. marts 2021
EU-høring for initiativ om bæredygtige produkter
Høringen er åben for alle med interesse for bæredygtige produkter. Frist for svar er 9. juni 2021.

Som det også blev annonceret i både EU’s Grønne Pagt samt EU’s seneste handlingsplan for cirkulær økonomi, arbejder Kommissionen på at lancere et nyt initiativ for bæredygtige produkter. Initiativet skal sørge for at bæredygtigheden af de produkter, som markedsføres i EU, øges. Det skal ske ved bl.a. at sikre, at produkterne er egnede til en klimaneutral, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi, ved at reducere affaldsmængderne samt ved at sikre, at frontløbernes resultater med hensyn til bæredygtighed gradvist bliver normen.

Det kommende initiativ skal, mere specifikt, revidere ecodesign direktivet således, at det ud over energirelaterede produkter kommer til at gælde for den bredest mulige vifte af produkter (herunder tjenesteydelser, i de tilfælde, hvor det er relevant). Samtidig skal det sikre bæredygtighed og cirkularitet frem for, som det hidtil har været tilfældet, ”bare” energieffektivitet. Denne revision af de eksisterende regler vil, hvis det viser sig relevant, blive suppleret med andre forslag til ny lovgivning samt øvrige ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger. Med initiativet kan der også fastsættes principper for bæredygtige produkter samt andre mekanismer til regulering af bæredygtighedsrelaterede aspekter i en lang række produkter.

Som forberedelse til Kommissionens arbejde med det kommende initiativ har man nu åbnet for en høring, hvortil alle interesserede aktører kan komme med input. Formålet med denne offentlige høring er at indsamle synspunkter og dokumentation, herunder dets mulige anvendelsesområde, mål samt de vigtigste politiske løsningsmodeller, der bør overvejes i forbindelse med gennemførelsen. I høringsmaterialet leder man især efter input til:

Udfordringer i forhold til at gøre produkter bæredygtige

Tiltag, der kan gøre bæredygtige produkter til normen, herunder:

        oDesign til bæredygtighed – bæredygtige krav til produkter

        oAnsvar for information, herunder digitale produktpas

        oForbehold mod at destruere varer

        oCirkulære forretningsmodeller

        oIncitamenter til cirkularitet

Overholdelse og håndhævelse af bæredygtighedskrav til produkter

Frist for svar på høringen er 9. juni 2020. Kommissionen vil herefter arbejde videre med de input, de har modtaget og forventer at præsentere initiativet inden årets udgang.

Læs mere
Du kan finde høringsmaterialet og deltage i høringen via dette link.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.