Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-aftale om plastforurening får ikke betydning for gældende dansk ret

08. november 2022
EU-aftale om plastforurening får ikke betydning for gældende dansk ret
Miljøministeren udtaler, at en Rådsbeslutning kun har betydning for "de relevante interessenter". DAKOFA afholder 2 relaterede konferencer.

Det drejer sig om en forespørgsel fra Rasmus Nordqvist (SF) af 17. oktober 2022 til ministeren, som lyder:

”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor bemyndigelsen til Kommissionen om at indlede forhandlinger om en international aftale om plastforurening ikke er blevet forelagt Folketinget til forhandlingsoplæg til trods for den store interesse blandt danske interesseorganisationer og udsigten til, at der bliver tale om en juridisk bindende aftale, som vil pålægge Danmark forpligtelser”.

Hertil svarer Miljøminister Lea Wermelin den 28. oktober 2022, at:

”Miljøministeriet har vurderet, at rådsbeslutningen er af væsentlig betydning blandt andet på grund af den store opmærksomhed fra interessenter.

Miljøministeriet vurderer ikke, at rådsbeslutningen har større rækkevidde. Dette begrundes med, at rådsbeslutningen ikke i sig selv har betydning for gældende dansk ret. Derudover bemærkes, at EU-Kommissionen skal bestræbe sig på at sikre, at en kommende plastikaftale er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og politikker og Unionens forpligtigelser i henhold til relevante multilaterale aftaler.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det forelagte notat vil blive opdateret, når en aftales indhold er blevet klarere.”


Du kan læse forespørgsel og besvarelse i sin helhed ved at trykke hér.

Du kan også se programmet for og tilmelde dig DAKOFAs konference (i samarbejde med Det Nationale Plastikcenter og MarinePlastic) om "Plastikforurening - hvad er problemerne og hvordan kan vi minimere dem?" mandag den 14. november 2022 ved at trykke hér eller DAKOFAs konference om "Fremtidens brug af plast i en cirkulær økonomi" den 29. november 2022 ved at trykke hér.

 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.