Hybrid-konference: Fremtidens brug af plast i en cirkulær økonomi

Fremtidens brug af plast i en cirkulær økonomi
Med denne konference, der afholdes både online og fysisk, ønsker vi at bringe alle aktører i plastværdikæden sammen for at debattere ideer til såvel Danmarks fremtidige plastindsats som arbejdet i DAKOFAs plastnetværk.

Konferencen har tre sessioner, hvor vi får præsenteret en række bidrag til plastdagsordenen:

Session I: Hvordan kan man reducere forbruget af (fossilt baseret) plast?
Arla Foods
DS Smith
BioBag Zenzo

Session II: Hvordan øger vi brugen af genanvendt plast i nye produkter?
Nopa Nordic
Letbek
Coca-Cola Danmark
RC Plast

Session III: Sorterings- og behandlingsteknologier i Danmark
ARI
Aage Vestergaard-Larsen
Ragn-Sells

Baggrund og politiske aftaler
Det globale forbrug af plast er ti-doblet, siden vi for alvor begyndte at bruge plast i 1950’erne. Europa-Kommissionen forventer, at forbruget af plast vil blive fordoblet i de kommende 20 år. Tre områder anvender 70 pct. af al den plast, der bruges i Europa: Emballage, byggeri samt i bilindustrien.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 har følgende visioner, der alle berører fremtidens håndtering og forbrug af plast frem mod 2030:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål i EU.

Den politiske aftale om det udvidede producentansvar for emballage fra 30. august 2022 indeholder politiske mål for udviklingen af både forbruget og håndteringen af fremtidens emballage i Danmark. Producentansvaret skal bidrage til, at:

  • der ikke bruges unødvendig emballage
  • der i højere grad gøres brug af genbrugsemballager
  • der sker en reel genanvendelse af emballageaffald
  • der bruges genanvendte materialer til fremstilling af nye emballager
  • det er markant dyrere at bruge miljøbelastende emballager ift. miljøvenlige emballager
  • løsningerne er omkostningseffektive.

I september 2022 har Europa-Kommissionen, på baggrund af de meget høje danske affaldsmængder, anbefalet Danmark at indføre nye politiske instrumenter, herunder økonomiske instrumenter, der kan fremme affaldsforebyggelse samt gøre forberedelse til genbrug og genanvendelse af affald mere økonomisk attraktiv. Desuden anbefaler Kommissionen at reducere mængden af affald til forbrænding ved at sortere mere fra til genbrug og genanvendelse.

Endelig er der afsat midler på finansloven i 2022 til at udarbejde en plastikhandlingsplan med fokus på blandt andet reduktion af anvendelsen af plast. P.t. er der dog ikke offentliggjort et udkast til en plan. 

DELTAG for at få indblik i status for plastområdet, høre om hvordan virksomheder arbejder på konkret at løse udfordringerne, give dit input til fremtidige indsatser og blive en del af DAKOFAs nye netværk for cirkulær plastanvendelse.

Program

Program

9:15-9:30
Velkomst og introduktion

Mette Skovgaard og Annette Braunstein, DAKOFA

9:30-10:30
Keynote: Plastic consumption in a circular economy – trends and outlook?

Joe Papineschi, Eunomia Research & Consulting

Eunomia har bl.a. undersøgt den materialestrøm, der stammer fra PET flasker og fundet at kun 17 pct. af den PET, der blev sat på markedet som (drikkevare)flasker i 2020, blev brugt til nye flasker. Eunomia har også arbejdet på flere rapporter for Europa-Kommissionen om emballage, plast og bionedbrydelig plast. 

10:30-10:55
Kaffepause

I pausen kan I møde: 

Arla Foods, Grane Maaløe fortæller om brug af biomaterialer i deres emballager

Netlantis - studerende fra Københavns Universitet opfinder et bæredygtigt fiskenet af edderkoppesilke: Videnskab.dk, Danske studerende vinder VM for opfindelse af nedbrydeligt fiskenet, María José Romero Lado og  Mònica Aguilà i Sans, Netlantis, Københavns Universitet

10:55-12:00
Hvordan kan man reducere forbruget af (fossilt baseret) plast?

10:55-11:20 Mette Staal, DS Smith Danmark

11:20-11:45 Birgitte Enghave, BioBag Zenzo

11:45-12:00 Opsamling

12:00-12:40
Frokost
12:40-14:00
Hvordan øger vi brugen af genanvendt plast i nye produkter?

12:40-13:00 Dennis Rønn Lyhne, RC Plast

13:00-13:20 Louise Jensen, Letbek (online)

13:20-13:40 Annette Spanggaard, Coca-Cola Danmark (online)

13:40-14:00 Anne-Mette Lee Hjorth, Nopa Nordic 

14:00-14:15
Kaffepause
14:15-15:15
Teknologier til sekundær råvareproduktion i Danmark

14:15-14:35 Niels Bukholt, ARI

14:35-14:55 Franz Cuculiza, Aage Vestergaard-Larsen (online)

14:55-15:15 Kenneth Kaasgaard, Ragn-Sells (online)

15:15-16:00
Paneldebat: Indspark til en dansk plaststrategi og emner til DAKOFAs Netværk for plast
16:00-16:00
Tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

29. november 2022
kl. 09.15 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler, eller online via ZOOM/youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal,1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 2.995,00
Online pris, medlemmer
DKK 2.995,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.995,00
Online pris, ikke-medlemmer
DKK 2.995,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.