Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Erfaringer med at bruge cirkulær økonomi-principper på byggeri i England

19. august 2022
Erfaringer med at bruge cirkulær økonomi-principper på byggeri i England

UKGBC præsenterer konkrete eksempler på besparelser af CO2 og økonomi

UK Green Building Council har udgivet en rapport med 18 case studier af boligbyggeri og erhvervsbyggeri i perioden 2015-2024. Øget knaphed og stigende priser på råvarer og energi, kombineret med mere fokus på klima gør det mere aktuelt for bygherrer at spare på materialerne og tænke nyt, og her er cirkulær økonomi en mulighed.

Resultaterne i rapporten er beregnet til kunne at styrke business casen for et byggeprojekt med hensyn til cirkulær økonomi. Beslutningstagere, som det har relevans for, er udviklere, ejere og investorer i fast ejendom, samt design, konstruktion og konsulentteams, der rådgiver ejendomskunder på deres nye og eksisterende byggerier.

De 18 byggeprojekter blev spurgt, hvad de primære årsager var for at kunderne valgte at implementere cirkulær økonomi. 16 projekter svarede og heraf svarede 40 pct., at reduktion af CO2 udledningen (whole life carbon eller upfront CO2 reduktion) var en vigtig driver.

UKGBC har udviklet fem principper for cirkulær økonomi:

  1. Maksimer genbrug (Genbrug det eksisterende aktiv, Nyttiggør materialer og produkter på stedet eller fra et andet sted, Del materialer eller produkter til videre genbrug)
  2. Design for optimering (Lang levetid, Fleksibilitet, Tilpasningsevne, Montering, adskillelse og genindvinding)
  3. Brug standardisering
  4. Produkter som en service, samt
  5. Minimer konsekvens og affald (Brug nye materialer med lav påvirkning, Brug materialer med genanvendt indhold eller sekundære materialer, Design affald væk, Reducer påvirkninger fra konstruktioner).

For hver af de fem principper gennemgår rapporten konkrete eksempler indenfor CO2-effekt, finansiel effekt og andre, ikke-finansielle effekter.

For eksempel er en kontorbygning i London på 47.170 m2 blevet renoveret og det har givet besparelser på 25.000 ton CO2, 65 pct. cement er blevet erstattet med GGBS (Ground Granulated Blast-furnace Slag) hvilket gav en besparelse på 665 ton CO2. Renoveringen har desuden givet en økonomisk besparelse ift. nybyggeri på 15-18,5 pct.

UKGBC udgav i 2020 en guide, der udforsker hvordan man kan masimere genbrug og opstille handlinger, som projektteams skal tage videre i design- og byggefaserne.

Læs mere
UKGBC - How Circular Economy Principles can impact carbon and value
UKGBC - 2020 Circular Economy Implementation Packs for Products as a Service and Reuse
edie - Circular economy an ‘important part’ of built environment’s net-zero transition, study finds

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.