Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Én lastbilfuld tekstiler går til spilde – hvert sekund!

05. december 2017
Én lastbilfuld tekstiler går til spilde – hvert sekund!
Sådan lød overskriften da initiativet ”Den nye tekstiløkonomi”, der bærer undertitlen ”Re-design af modeindustriens fremtid”, for nyligt blev lanceret af Ellen MacArthur fonden i samarbejde med den berømte designer Stella McCartney.

Det nye initiativ udspringer af Ellen MacArthur fondens ”Circular Fibres Initiative” og er baseret på en baggrundsrapport af samme navn. I den nye rapport estimeres det bl.a. at mere end halvdelen af de tekstilprodukter, som går under kategorien ”fast fashion” bliver bortskaffet inden for mindre end et år og at hvad der svarer til en lastbilfuld tekstil bliver deponeret eller forbrændt hvert eneste sekund. Derfor lanceres ”Den nye tekstiløkonomi”.

Det nye initiativ skal gøre op med modeindustriens udfordringer med bl.a. kemi og materialetab i produktionen, med forbrugernes udbredte forbrug-og-smid-væk kultur såvel som med en affaldsbehandling, der ligger for langt nede i affaldshierarkiet i forhold til, hvad der er potentiale for. Med rapporten om den nye tekstiløkonomi bliver det til gengæld tydeligt, at der både er økonomiske såvel som miljømæssige gevinster at hente. Ved at basere den nye økonomi på følgende fire hovedprincipper forventes det, at der er mere end 500 mia USD at hente i økonomiske gevinster: 

  • Udfasning af problematiske emner samt udledning af mikrofibre ved at strømline industriens indsatser og koordinere innovation.
  • Transformation af måden hvorpå tøj og tekstilprodukter designes, sælges og anvendes ved bl.a. at opskalere nye forretningsmodeller som eksempelvis udlejning, ved at gøre lang holdbarhed mere attraktivt samt ved at øge tøjets aktive levetid gennem forpligtelser fra bl.a. producenter og politikere
  • Markant forbedring af genanvendelsen ved at gentænke design, indsamling og behandling ved at jagte innovation, som skal forbedre økonomi og kvalitet i genanvendelsen, ved at stimulere efterspørgslen efter genanvendte materialer samt ved at implementere tekstilindsamling i stor skala
  • Øge ressourceeffektiviteten og bevæge sig i en retning af produktion med fornybare input

Hvordan kommer vi videre?
Et egentligt skift til en ny og cirkulær tekstiløkonomi vil kræve en samordnet, global, systemisk og fælles tilgang til forandringerne. Der skal således tænkes på systemisk niveau frem for at fokusere på enkeltdelene i økonomien, hvis de store forandringer skal ske og helt grundlæggende anbefales det, at man i sektoren opnår en fælles, og positiv, vision for, hvor det er, man vil bevæge sig hen. Mere specifikt, anbefales det, at

  • de væsentligste aktører i sektoren stemmer sammen og forpligter sig til den fælles vision
  • store demonstrationsprojekter på tværs af værdikæden sættes i gang
  • der iværksættes initiativer, som supplerer hinanden samtidig med, at de støtter op om, og forstærker, den fælles vision
  • aktører i hele værdikæden informeres om, og engageres i, den fælles vision

Disse fire punkter skal ifølge anbefalingerne koordineres og drives af en uafhængig enhed.

Den nye tekstiløkonomi kalder på samarbejde
Endnu engang bliver det altså tydeligt, at forandringerne ikke kan ske hos en enkelt aktør alene, men at udfordringerne ligger i hele værdikæden. Derfor kalder det nye initiativ også på samarbejde på tværs af værdikæden. Designere skal tale sammen med affaldsbehandlere, producenter skal tale sammen med brugere osv., hvis de ovenstående hovedprincipper skal lykkes. Det ser imidlertid også ud til, at mange aktører, på tværs af kæden ønsker at være med til at bakke op om rapporten og dens budskaber og store aktører som eksempelvis H&M, Global Fashion Agenda, Sustainable Apparel Coalition, FN og Det Internationale Ressourcepanel samt byer som Phoenix og Paris har derfor valgt at vise sin opbakning til initiativet.

 

Læs hele rapporten bag ”Den nye tekstiløkonomi” her 

Læs mere om Ellen MacArthurs Circular Fibres Initiative her

Læs også mere om DAKOFAs netværk for tekstiler, som netop arbejder for at samle aktører i sektoren her, hvor du også kan tilmelde dig netværket.

 

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.