Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den svenske økonomi er stadig lineær

12. maj 2022
Den svenske økonomi er stadig lineær
Til trods for, at Sverige er godt på vej mod en mere klimavenlig energiforsyning, ligger ressourceforbruget stadig helt i den globale top. Vores nordiske naboer er derfor langt fra cirkulære.

Dette kan man læse meget mere om i den nye analyse ”Circularity Gap Report Sweden”, som er baseret på en dybdegående kortlægning af, hvordan Sverige udvinder og forbruger materialer inden for alt fra fødevarer og forbrugsgoder til boliger og mobilitet. Helt overordnet viser analysen, at den svenske økonomi er bare 3,4 % cirkulær, hvilket betyder, at der er et ”cirkulært gab” på mere end 96%. Med andre ord hviler svenskernes forbrug stort set udelukkende på forbrug af virgine ressourcer, der vel at mærke hentes fra både ind- og udland.

Det cirkulære gab er de sidste fem år blevet opgjort på globalt plan og er tidligere også opgjort for en række udvalgte lande. I dén sammenhæng er det svenske resultat heller ikke prangende: det globale gennemsnit var sidste år på 8,6 % mens det eksempelvis var 9,7 % i Østrig og 24,5 % i Holland.

En lille forbedring kan få stor effekt
Det svenske cirkularitetsgab betyder, at der hvert år tilføres mere end 266 millioner tons ressourcer til den svenske økonomi, hvilket svarer til næsten 25 tons per person. Og tallet har været stigende gennem de seneste år. Det høje forbrug af virgine ressourcer går imidlertid ikke udelukkende til spilde, idet en del af ressourceforbruget indlejres i eksempelvis bygninger og infrastruktur.

Og målet er, ifølge forfatterne bag analysen, da heller ikke 100% cirkularitet, men med blot en lille forbedring af det cirkulære potentiale kan man høste betydelige gevinster. Det blev bl.a. demonstreret i rapporten for det globale cirkularitetsgab, hvor det blev vist, at en fordobling af den globale cirkularitet (fra 8,6% til 17%) vil kunne reducere de globale klimagasudledninger med 39% - hvilket eksempelvis er tilstrækkeligt til, at vi fortsat styrer mod 2-graders målet.

Der er således god grund til at sætte ind, hvor man kan og i den forbindelse viser rapporten bl.a., at en væsentlig del af ressourcerne (36%) består af biomasse som eksempelvis træprodukter og fødevarer, der vurderes at have gode potentialer for recirkulering.

Svenskerne importerer klimagasser i stor stil
Analysen præsenterer også en række mere generelle tendenser i den svenske økonomi, men som også betragtes som værende almindelige for andre åbne vestlige økonomier, herunder bl.a., at en væsentlig del af den indenlandske efterspørgsel efter produkter og services bliver dækket af import. Mere specifikt er det lige knap halvdelen af det svenske forbrugsaftryk, der er baseret på ressourcer, som er importeret. Det er især et problem i en klimasammenhæng, idet det høje svenske materialeforbrug er dybt forbundet med emissionsintensive processer.

I forbindelse med lanceringen af rapporten, udtalte Claes Kullbrand, som er Innovation Manager i Re:Source – det svenske innovationsprogram for cirkulær økonomi: ”Jeg håber virkelig, at rapporten vil være en øjenåbner for nogle. Mange mennesker har en tendens til at tro, at Sverige altid er frontløber, og at resten af verden bør følge i vores fodspor. Men vi har et meget stort materialeaftryk og den bedste ressourceanvendelse er som regel hverken genbrug eller genanvendelse, det er simpelthen ikke at bruge ressourcen fra begyndelsen.”

Sverige har i øjeblikket en række ambitiøse mål inden for ressourceområdet og rapporten skal være med til at skabe en baseline samt at sætte nødvendigheden af den cirkulære omstilling på dagsordenen.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Circularity Gap report Sweden” her.

Du kan også se mere i de lignende undersøgelser, som er udarbejdet for hhv. Holland, Norge og Østrig og som nævnt også gennem de seneste fem år er lavet for verden som helhed. Dem kan du finde her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.