Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Den cirkulære økonomi er en vigtig brik i klimapuslespillet

24. september 2019
Den cirkulære økonomi er en vigtig brik i klimapuslespillet
En ny rapport fra Ellen MacArthur Fonden viser, at en cirkulær økonomi inden for blot fem udvalgte sektorer kan nedbringe klimagasudledningerne i en størrelsesorden, der svarer til den samlede globale transportsektor.

Den nye rapport, som netop er blevet præsenteret i forbindelse med klima-ugen i New York, viser, at overgangen til en cirkulær økonomi kan være et fundamentalt skridt på vejen mod at nå de globale klimamål. Overgangen til fornybare energikilder og øget energieffektivitet er længe blevet betragtet som nogle af de helt centrale måder, hvorpå vi globalt kan nedbringe udledningerne af klimagasser, men ifølge den nye rapport vil det vil blot bringe os 55% af vejen. Som udgangspunkt for rapporten argumenteres der derfor nu for, at der generelt er brug for en bredere diskussion af mulige virkemidler, hvis de fælles globale klimamål skal nås. I den forbindelse vil der ifølge den nye rapport være god ræson i at tage seriøst fat på at omstille til en cirkulær økonomi.

 

Klimagevinsterne er store

I affaldssektoren er det efterhånden velkendt, at den lineære "forbrug-og-smid-væk" kultur skal erstattes af en cirkulær model. Men hvor argumentationen ofte har fokuseret på materialer og økonomi, viser den nye rapport, at en transformation til cirkulære forretningsmodeller inden for blot fire primære materialer (stål, aluminium, plast og cement) tilsammen vil kunne reducere de årlige globale klimagasudledninger fra disse industrier med 40 %, svarende til 3,5 mia. ton CO2 ækvivalenter i 2050. I tillæg vil fuld cirkularitet inden for fødevaresektoren kunne medføre en næsten halvering af udledningerne fra denne sektor.

Tilsammen vil det betyde, at næsten halvdelen af de nuværende klimagasudledninger fra produktion af varer, svarende til 9,3 millioner ton i 2050 eller de nuværende emissioner fra al transport kan fjernes, hvis vi overgår til en cirkulær økonomi.

 

Fokus på byggeri, mobilitet og fødevaresystemet

For at demonstrere potentialerne gennem konkrete eksempler, dykker rapporten ned i klimagasudledninger fra industrien i form af det byggede miljø, mobilitet og fødevaresystemet. Eksemplerne viser, at der i forhold til det byggede miljø, inden for bare de føromtalte materialegrupper, er mulighed for at reducere klimagasudledningerne fra sektoren med 38% i 2050 og helt op til 56% i et post-2050 scenarie. I byggeriet vil det især være eliminering af affald i selve designprocessen, der kan batte, idet bygninger i mange tilfælde designes og bygges med brug af langt flere materialer end der er brug for, mens der på sigt også er store klimagevinster at hente, hvis levetiden af bygninger forlænges.

I forhold til mobilitet forventes klimabesparelserne i fremtiden især at være relateret til materialebrug i køretøjer frem for brændsel, idet fremtidens transportsektor forventes at drives af hybid og el mens antallet af køretøjer forventes at forøges betragteligt. Derfor vil en cirkulær tilgang til design og produktion af køretøjer kunne medføre betydelige materiale- og klimagasbesparelser frem mod 2050. Og i fødevaresektoren kan de cirkulære principper især være med til at reducere udledningerne gennem kulstofbinding i jorden samt minimering af udledningerne i værdikæden.

 

Gevinsterne er rækker bredere ud end klimaet

Rapporten opfordrer til at alle aktører kommer i gang med omstillingen. Den cirkulære økonomi vil ikke blot nedbringe klimagasudledningerne betydeligt, men vil også kunne gøre økonomien mere modstandsdygtig mod de klimaforandringer som man allerede nu kan se resultaterne af og samtidig bringe os tættere på at nå adskillige af FN's 17 bæredygtighedsmål.

 

 

Du kan læse mere om rapporten "Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change" og downloade den via dette link.

Læs bl.a. også i denne nyhed om professor Martin Stuchteys præsentation på sidste års DAKOFA-konference, hvor han også dykker ned i sammenhængen mellem cirkulær økonomi og klima samt om en ny svensk opgørelse over specifikke produkters klimaeffekt i forbindelse med affaldsfasen i denne nyhed

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.