Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Danmark dumper med cirkulær omstilling – men der kan gøres noget

29. august 2023
Danmark dumper med cirkulær omstilling – men der kan gøres noget
Af den netop udgivne ”Circularity Gap Report” fremgår det, at Danmark kun er 4 % cirkulært, mens det globale tal er 7,2 %. Hver enkelt dansker forbruger 24,5 tons jomfruelige materialer hvert år, hvilket er 3 gange mere end det estimerede, forsvarlige (”bæredygtige”) forbrug. DAKOFAs Årskonference 2023 vil blandt andet tage udgangspunkt i rapporten.

Et ressourceforbrug langt over gennemsnittet i EU og på verdensplan har både konsekvenser for klimaet, biodiversiteten og vores fremtidige adgang til ressourcer. Derfor kommer vi ikke i mål med den nødvendige grønne omstilling uden også at se på vores ressourceforbrug og de forbrugsbaserede CO2-udledninger. Og her er cirkulær økonomi et afgørende værktøj, som i langt højere grad skal i spil.

I et partnerskab mellem en række aktører indenfor den cirkulære verden (i øvrigt alle DAKOFA-medlemmer) vil man med Circularity Gap Report tage afsæt i en aktuel og realistisk status over, i hvilken grad vores produktion og forbrug er cirkulært, og hvilken effekt forbruget har på klimaet.

Partnerskabet håber, at den bliver startskuddet til en dialog om, hvordan vi i Danmark bliver førende indenfor cirkulære løsninger, hvor vi udnytter ressourcerne bedst muligt—får mere ud af mindre og holder produkter og materialer i brug så̊ længe som muligt.

Med en omstilling til cirkulær økonomi vil vi ifølge rapporten ikke blot kunne nedsætte Danmarks eget træk på klodens ressourcer og de CO2-udledninger, det medfører, men samtidig bane vej for nye forretningsmodeller og ny teknologi til gavn for job og eksport. Derfor er et af hovedformålene at udbrede kendskabet til rapportens konklusioner hos de mange aktører, som skal i spil for at bidrage til omstillingen.

Der er ifølge rapporten brug for, at vi politisk sætter tydelige ambitioner og rammer for den cirkulære omstilling. ”Vi skal som borgere hver især ændre vaner, og virksomheder og det offentlige skal i arbejdstøjet”, som det fremgår af rapporten.

I dag kan Danmark stolt fremvise et af verdens mest ambitiøse klimamål, og der er en overvægt af vedvarende energi samt et veletableret affaldshåndteringssystem. Der er dog plads til forbedringer, når det kommer til affaldsforebyggelse og smartere ressourceforbrug. Her kan cirkulær økonomi tilbyde en værktøjskasse af strategier, der kan hjælpe til at nå disse mål og fremme Danmarks bæredygtighedstiltag ved at vise en vej frem til at dække danskernes behov med færre materialer.


Cirkulær økonomi giver velstand og trivsel
Danmarks omstilling til cirkulær økonomi vil kræve en omkalfatring af, hvordan vi forholder os til materialer — vi skal nedbringe ressourceforbruget, samtidig med at vi fastholder, eller endda øger, vores trivsel. Ved at omstille til cirkulær økonomi kan Danmark ifølge rapporten bibeholde et velstående samfund, der gør mere med mindre, tackler materiale- og energiforbruget og bidrager til de strategiske miljømål.

For at opnå målet om en mere cirkulær økonomi skal Danmark høste sit store potentiale for innovation og udnytte den højt kvalificerede arbejdsstyrke for at øge den økonomiske konkurrencedygtighed. En cirkulær økonomi bringer mange muligheder med sig, såsom økonomisk værdi for virksomhederne, nye ydelser for forbrugerne samt potentialet til at skabe nye arbejdspladser.

Men for at indfri disse muligheder skal der mere end bare tekniske løsninger til. Det kræver ifølge rapporten politisk handling på flere områder, hvoraf et centralt er at koordinere og samarbejde for at fremme cirkulariteten. Vi skal udnytte vores stærke samarbejdskultur til at udforske cirkulære initiativer samt dele viden og ressourcer i de forskellige brancher og på tværs af værdikæder.

I DAKOFA har vi gennem flere år via vidensdeling, erfaringsudveksling og nyhedsservice bestræbt os på at sikre kompetencer til de relevante aktører med henblik på at understøtte den cirkulære omstilling. Vi har således også deltaget i Advisory Board bag rapporten. Det er da også en væsentlig del af vores strategi, som DAKOFAs 300 medlemsorganisationer fra hele den danske affalds-, ressource- og cirkulære sektor bakker op om. Vi vil på DAKOFAs Årskonference, som finder sted den 21. september på Hotel Legoland i Billund, tage udgangspunkt i netop Circularity Gap Report, som dels vil blive præsenteret og dels vil være udgangspunkt for en proces, der gerne skulle få os et skridt videre med den cirkulære omstilling.

Du kan læse hele Circular Gap Report for Danmark ved at trykke hér.

Du kan tjekke programmet for DAKOFAs Årskonference 2023 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.