Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Danmark bør fokusere på at nedbringe affaldsmængderne

30. september 2022
Danmark bør fokusere på at nedbringe affaldsmængderne
Det er en af anbefalingerne i EU’s landerapport for Danmark. Rapporten peger på, at Danmark først og fremmest bør fokusere på blandt andet at indføre nye politiske instrumenter, herunder økonomiske instrumenter, der skal fremme affaldsforebyggelse og gøre forberedelse til genbrug og genanvendelse af affald mere økonomisk attraktiv. Derudover bør det prioriteres at udsortere det affald fra forbrænding, der kan genbruges og genanvendes.

Danmark har meddelt Kommissionen, at affaldspakken fra 2018 er gennemført. Kommissionen accepterer Danmarks reviderede affaldshåndteringsplan og affaldsforebyggelsesprogram fra juli 2021. Den nationale affaldsplan har til formål at nedbringe forbrændingskapaciteten og baner vejen for mere genanvendelse. Det fremhæves, at Danmark har indført husstandsindsamling for ni fraktioner af husholdningsaffald.  

Det fremgår dog, at Danmark skal dog gøre en større indsats for at sikre overholdelse af genanvendelsesmålene for perioden efter 2020. Det vurderes, at der kun er gjort begrænsede fremskridt med hensyn til begge prioriterede tiltag siden 2019, og i lyset af rapporten om tidlig varsling 2022 gentages de dermed.

Prioriterede tiltag i 2022 er derfor:

  • Indføre nye politiske instrumenter, herunder økonomiske instrumenter. Disse instrumenter bør: i) fremme affaldsforebyggelse og ii) gøre forberedelse til genbrug og genanvendelse af affald mere økonomisk attraktiv.
  • Udsortere affald, der kan genbruges og genanvendes, fra forbrænding med energiudnyttelse.

Hvad angår øvrige indikatorer for cirkulær økonomi fremgår det, at Danmarks andel af den cirkulære materialeanvendelse ligger langt under EU- gennemsnittet.  

Af prioriterede tiltag i 2022 forslås derfor:

  • Vedtage foranstaltninger til at øge udnyttelsesgraden for cirkulære materialer og mindske forbruget af indenlandsk materiale og indenlandske råstoffer ved at lære af bedste praksis i EU.

Læs mere her

Du kan læse hele landerapporten her på Kommissionens hjemmeside

Du kan læse DAKOFAs nyhed fra 24/6 2022 om samme emne ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.