Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Blueprint for mere cirkularitet af PET/polyester i emballager og tekstiler i Europa

18. august 2023
Blueprint for mere cirkularitet af PET/polyester i emballager og tekstiler i Europa
Systemiq har nu udgivet deres anden rapport i rækken om cirkulær PET og polyester. Den nye rapport ‘Circular PET and Polyester: A circular economy blueprint for packaging and textiles in Europe’ tegner et blueprint for øget cirkularitet inden for emballager og tekstiler

Rapporten siges at være den første analyse, der udføres på systemniveau, hvor der samlet ses på, hvordan forskellige cirkulære løsninger for PET og polyester kan komplementere hinanden med det formål at begrænse efterspørgslen på virgint PET/polyester, opnå høje niveauer af genbrug og genanvendelse samt lavere drivhusgasemissioner. Rapporten skitserer seks prioriterede tiltag på tværs af hele livscyklussen fra produktion til endt levetid for at transformere hele PET/polyester-systemet.

Ifølge rapporten kan disse tiltag, inden 2040, levere følgende resultater sammenlignet med en fortsættelse af hidtidige tendenser:

 • En tredjedel reduktion i det samlede PET/polyesterforbrug
 • Et fald på 70 % i affald til deponering eller forbrænding
 • 50 % reduktion i drivhusgasemissioner
 • Skabelsen af ​​28.000 nye jobs og yderligere 5,5 milliarder euro om året i indtægter til genanvendelsesindustrien
 • Sikring af en tilstrækkelig forsyning af genanvendt indhold til at opfylde kravene i udkastet til emballageforordningen.

I dette ovenstående ambitiøse scenarie vil det blandt andet betyde, at:

 • I 2040 er 10 % af flaskeforbruget elimineret, fx grundet øget genpåfyldning i husholdningerne og i det offentlige rum. Der forudsættes en yderligere reduktion på 22 % i forbruget i overensstemmelse med udkast til den nye emballageforordning, der kræver et 25%-markedsskifte til forbrugerejede genbrugsflasker, nye forretningsmodeller for levering af drikkevare baseret på retursystemer og genbrugsflasker. Alt i alt kan dette resultere i en reduktion på 32 % i flaskeforbruget.
 • En samlet reduktion på 47 % i forbruget af PTT (pots, tubs and trays) inden 2040, f.eks. gennem en kombination af reduktion (fx emballagefri indkøb), genbrug (f.eks. skift til returemballage og refill dispensere) samt substitution med papir og pap, hvor det er funktionelt og miljømæssigt fordelagtigt.
 • Erstatning af anden PET-emballage, der anvendes til at samle flere vare i en, med genbrugsalternativer. Denne type emballage står for 30 % af denne kategori.
 • Inden 2040 er forbruget af tekstiler reduceret med 40 % via en kombination af følgende håndtag:

  • Forbedret ressourceeffektivitet, der reducerer forbruget med 15 % ved at minimere affald i hele produktionskæden og reducere overproduktion og nedbringe antallet af kollektioner.
  • Opskaleringen af ​​cirkulære forretningsmodeller, der reducerer efterspørgslen med 20 %. Det ved forretningsmodeller, som fx udlejning, genslag, reparation og upcyclede produkter, der forventes at stige.
  • Substitution til nye fibre (f.eks. man-made naturlige fibre), hvor det er funktionelt og miljømæssigt fordelagtigt. Dette kan give yderligere 5 % reduktion i efterspørgslen efter PET/polyester.

Rapporten skitserer seks prioriterede tiltag er følgende:

 1. Udvid genbrug med henblik på at øge levetiden for emballage og tekstiler samt promover nye leveringsmodeller for produkter, der reducerer efterspørgslen på emballage
 2. Nye trends i tekstilbranchen, der ikke understøtter forretningsmodeller, der er baseret på et højt forbrug (fast fashion)
 3. Standardiserede produktdesign, der understøtter genbrug og genanvendelse
 4. Sikre en langsigtet efterspørgsel på genanvendt PET/Polyester
 5. Sikre mere input til genanvendelsesanlæggene ved at forbedre indsamling og sortering.
 6. Opskalering af genanvendelsesteknologierne samt forbedring af deres performance.

Læs mere her

Du kan læse hele rapporten her 

Du kan se DAKOFAs nyhed om den første rapport i rækken her fra Systemiq  

Læs mere i vidensbanken

PlastTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.