Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Affaldssortering er et vigtigt klimatiltag

27. oktober 2021
Affaldssortering er et vigtigt klimatiltag
Nye data viser de potentielle klimagasbesparelser for udsortering og genanvendelse af visse plasttyper.

Helt overodnet understreger et nyt studie, at en kraftig reduktion af ressourceforbruget (og dermed affaldsdannelsen) samt øget genbrug og genfremstilling er helt afgørende tiltag i forhold til at reducere klimagasudledningerne fra affaldshåndtering. Men når det er sagt, er der fortsat også behov for at undersøge, hvordan klimagasudledningerne kan reduceres, når først affaldet er dannet. Det nye studie viser derfor, hvor mange drivhusgasemissioner der kan spares ved at overgå fra at anvende virgine råvarer til at anvende sekundære samt, hvor store besparelser der kan opnås ved at sortere blandet affald forud for forbrænding og deponi.

Mere specifikt viser den nye undersøgelse, der tager udgangspunkt i HDPE og PP, at der i grove træk kan spares i omegnen af et ton CO2e per ton færdigt produkt, hvis man anvender sekundære frem for virgine HDPE/PP råvarer. I den forbindelse påpeges det, at en væsentlig del af de klimagasudledninger, der udledes i forbindelse med hele genanvendelsesprocessen, kan associeres med transport, hvorfor det vil kunne øge besparelserne yderligere, hvis sorterings-, vaske- og genanvendelsesfaciliteterne er placeret tæt på hinanden.

Baseret på data fra Verdensbanken estimeres det ydermere, at udsortering forud for forbrænding sparer omkring 0,35 ton CO2e pr. ton input af blandet affald, mens sortering forud for deponering sparer omkring 0,31 ton CO2e pr. ton input af blandet affald. Analysen kan således være med til at underbygge argumentationen for, hvorfor plast bør udsorteres fra det blandede affald. Kombinerer man de estimerede besparelser med de globale affaldsdata, vurderes det, at man vil kunne opnå samlede emmissionsbesparelser på mellem 649 og 836 millioner tons CO2e om året, hvilket i grove træk svarer til Tysklands samlede udledninger i 2019.

Den nye rapport er udarbejdet af det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af Tomra, producent af sensorbaserede løsninger til affaldsområdet.

Læs mere
Du kan læse hele rapporten ”Waste in the Net-Zero Century: Greenhouse Gas Impacts of Mixed Waste Sorting” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.