Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 14-15

 

Nyheder
Nyhed: Stor medlemstilgang i DAKOFA
Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA
Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA
Nyhed: Høring: Affaldsaktørbekendtgørelsen ændres vedr. have-/parkaffaldskompostering på genbrugspladser
Nyhed: MUDP har 122 mio. kr. til uddeling i 2023
Nyhed: Nye EU-tal om overførsel af affald
Nyhed: Høring: Forslag om forbud mod anvendelse af PFAS i EU
Nyhed: Kommissionens direktivforslag om ret til reparation i høring til 25. maj.
Nyhed: Designledelse som redskab til cirkulær transformation
Nyhed: Nye rapporter vurderer cirkulariteten i Storbritannien og Schweiz
Nyhed: Indsamling og håndtering af tekstilaffald i kommunerne
Nyhed: Politiske muligheder for minimering af tekstiler i restaffald og CO2-emissioner fra sektoren
Nyhed: Udvikling i de kommunale affaldsgebyrer 2019-2021
Nyhed: EU taksonomi: Omstilling til en cirkulær økonomi
Nyhed: EU taksonomi: Høring af tekniske screeningskriterier - bl.a. for miljømålet Omstilling til en cirkulær økonomi
Nyhed: Undersøgelse af monoforbrænding, pyrolyse og HTL-behandling af spildevandsslam

 

Arrangementer

Kursus: En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning

Webinar: Implementering af ny dansk WEEE-bekendtgørelse og høring af WEEE-direktivet

Konference: Kommunernes udrulning af de 10 fraktioner - status, erfaringer, muligheder og kommende producentansvar

Møde: Ungenetværk for cirkulær økonomi

Møde: Netværk for Bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri

Hybrid-seminar: Ny ret til reparation - nye forretningsmodeller og genbrug fra genbrugspladserne

Møde: Netværk for cirkulær emballage og plast

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Møde: Juranetværket - AFLYST

Årskonference: HVOR CIRKULÆRE ER VI?


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.