Konference: Kommunernes udrulning af de 10 fraktioner - status, erfaringer, muligheder og kommende producentansvar

Kommunernes udrulning af de 10 fraktioner - status, erfaringer, muligheder og kommende producentansvar
Denne dag vil vi høste de foreløbige erfaringer fra kommunerne, høre nyt fra Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, kommunikationsfolk og flere organisationer samt præsentere markedsplads for plast og tekstiler samt en udstilling. Hvad har man gjort, hvordan ser kvaliteten af de sorterede fraktioner ud, hvordan har man kommunikeret til borgerne, hvem kan aftage de indsamlede materialer og hvordan spiller det kommende, udvidede producentansvar ind i ordningerne?

BEMÆRK: Konferencen afholdes i Kolding.

Med denne konference samler vi viden og erfaringer fra den landsdækkende udrulning af de 10 fraktioner. I nogle kommuner er borgerne allerede i fuld gang med at sortere i alle fraktionerne, mens der i andre kommuner stadig er enkelte fraktioner, som står overfor at blive udrullet.

Miljøstyrelsen har gennem vejledninger understøttet kommunernes implementering af affaldsbekendtgørelsens regler, men også leveret kampagnemateriale, der kan bruges af kommunerne i deres kommunikation med borgerne.

Dagen vil også byde på viden fra sorteringsanalyser af både restaffaldet og de genanvendelige fraktioner. Vi ser på erfaringerne fra forskellige løsninger, hvad angår valg af ordninger, materiel, placering og tømninger etc.

Endelig vil vi se på erfaringerne fra forskellige boligtyper, herunder etageejendomme og sommerhuse - hvilke løsninger er valgt, og hvad er der af gode erfaringer?

På konferencen kommer vi til at høre fra forskellige kommuner rundt om i landet, men vi kommer også til at høre fra rådgivere, der har foretaget sorteringsforsøg, borger-surveys og lignende.

Konferencen byder desuden på udstilling af såvel viden som materiel fra DAKOFAs storsponsorer samt en markedsplads for løsningsmuligheder i forhold til plast og tekstiler.


SÅ KOM TIL KOLDING DEN 9. MAJ - og bliv godt klædt på med viden og erfaringer vedrørende udrulning af de 10 fraktioner.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:45
Velkomst og introduktion til dagen

Ole Morten Petersen, DAKOFA

9:45-10:10
Status for udrulningen af de 10 fraktioner samt seneste opgørelse af den reelle genanvendelse

Malte Hoffgaard Ranfelt, Miljøstyrelsen
Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen

10:10-10:35
Status og erfaringer for udrulningen af de 10 fraktioner i Vejle Kommune

Benni Hauge Pedersen, Vejle Kommune

10:35-11:00
Pause
11:00-11:25
Status og erfaringer for udrulning af de 10 fraktioner i Esbjerg Kommune

Der gives en status for udrulningen af de 10 fraktioner herunder et indblik i, hvordan borgerne har modtaget ordningerne indtil videre.

Susanne Snedker Poulsen, Esbjerg Kommune

11:25-11:50
Øget genanvendelse af husholdningsaffaldet i etageboliger – hvilke nye tiltag og metoder kan vi tage i brug for at ”knække nødden”?

Erfaringer og konkrete anbefalinger fra et to-årigt projekt i en større boligforening i Rødovre Kommune.

Pia C. Nielsen, PN KOMMUNIKATION ApS

11:50-12:15
Praktiske og juridiske erfaringer med udrulningen af de 10 fraktioner

Dansk Affaldsforening samler op på kommunernes og affaldsselskabernes praktiske erfaringer samt juridiske udfordringer i relation affaldsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens vejledninger for indsamling og sortering. Udover at samle op på erfaringer rejser Dansk Affaldsforening også en række problemstillinger i lyset af det kommende udvidet producentansvar for emballage.

Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening

12:15-13:05
Frokost
13:05-13:35
Hvad finder vi i de udsorterede fraktioner og hvad er potentialerne? Erfaringer og gode råd fra seneste sorteringsanalyser

Claus Petersen, Econet

13:35-14:00
Borgerne skal sortere affald: Hvorfor er kommunikation vigtig, og hvordan gør du?

Loven siger, at der skal indsamles affald. Da det er borgerne/medarbejderne, der skal gøre ”arbejdet”, handler det om at ændre forbrugeradfærd. Barrierer skal nedbrydes gennem viden og information.

Lisbeth Wirgowitsch, KREAB

14:00-15:15
Kaffe og besøg i udstillingen og på markedspladserne for tekstil og plast

Markedspladerne
Morten Ebbesen, Danish Textile Solution
Kaj Pihl, UFF-Humana
Rikke Bech, NewRetex
Pia Johansen, Michael Thode Frifeldt og Natasja Elmegård Schmidt, Ragn-Sells
Lars Persson, Sysav Industri AB (Siptex)
Ralf Schopwinkel, ReSource og Polynate
Morten Strandlod, SOLUM

Udstillingen
Joca
PWS
Rubæk
SWECO
IT34
Gemidan

15:15-15:40
Status for implementeringen af det udvidede producentansvar for emballage

Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet

15:40-16:00
De kollektive ordningers gode råd til kommunerne

Marit Vedelsdal, VANA
Anders Gideon, Emballageretur

16:00-16:00
Afslutning og afrunding på dagen

DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

09. maj 2023
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Volkerts Fylke
Dalbygade 40D6000 Kolding

Deltagergebyr

Fysisk pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.950,00
Fysisk pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 5.660,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
1. maj 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.