Kursus: En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning

En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning
Et nødvendigt gør-det-selv kursus for såvel udbydere som tilbudsgivere. På dette kursus sætter vi nemlig fokus på rammerne for og kommunernes værktøjer til at sikre en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning i en fremtid, hvor udbud og kontrakter bliver et væsentligt link mellem udbydere og entreprenører. Underviser Anne Bergholt Sommer fra Bech-Bruun er en af Danmarks førende eksperter i udbuds- og kontraktret og rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder inden for alle aspekter herom. Nu som 2-dages kursus i København.

Som følge af "Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" skal kommunerne fremover udbyde nogle af de indsamlede mængder, såsom restaffald, farligt affald, organisk affald og tekstilaffald. Dermed kan kommunerne ikke afsætte de omfattede mængder, uden der først er foretaget et udbud, og det vil således i princippet være alle kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber, der skal udbyde.

Desuden vil der (som hidtil) være mange kommuner, der vælger at outsource indsamlingsopgaverne til private vognmænd.

Men hvilke juridiske rammer er der egentlig for at lave udbud? Og hvilke udbudsformer findes og vil være bedst egnede til de kommende udbud? De seneste år er introduceret flere muligheder for blandt andet at inddrage de bydende entreprenører i processen, men hvor går grænsen, og hvad skal man være særligt opmærksom på i forberedelsen, under og efter et udbud? Vi vil i kurset bl.a. se nærmere på en række forhold i hele forløbet:

En god markedsdialog inden udbuddet kan være rigtig godt for at sikre en inddragelse af relevante kriterier og hensyn, men hvordan gennemføres det og hvordan sikres det, at de indhentede erfaringer kan inddrages? Hvordan behandles en eksisterende eller tidligere leverandør eller samarbejdspartner i et pilotprojekt, aftalte samarbejder om innovation el. lign.? 

Hvilken udbudsform skal man vælge for de respektive ydelser og opgaver? Hvordan tilrettelægges og gennemføres det gode udbud, og hvordan tager man højde for opståede udfordringer undervejs i processen? Hvilke kriterier kan der lægges til grund, og hvordan gennemføres evalueringen af tilbuddene på den bedst mulige måde?

Efter et gennemført udbud skal der som bekendt følges op på, om den valgte entreprenør lever op til den indgåede kontrakt. Dette skal ske for at sikre såvel efterlevelse af den bestilte entreprise som for at sikre en retfærdig og lige behandling af de øvrige tilbudsgivere. Så hvordan udfører man en kontraktopfølgning - også når det gælder mængder, der skal håndteres og behandles i andre landsdele/lande/kontinenter? Og hvordan sikrer man eksempelvis, at den valgte entreprenør lever op til kravet om f.eks. reel genanvendelse og forsvarlig håndtering af rejektet?

På dette kursus sætter vi fokus på rammerne for og kommunernes værktøjer til at sikre en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning i en fremtid, hvor udbud og kontrakter bliver et væsentligt link mellem udbydere og entreprenører.

Kursets målgruppe er således såvel kommunale/fælleskommunale og private aktører som konsulenter og advokater, der fremover skal bistå begge parters gennemførelse af udbuds- og kontraktprocesser.

Anne Bergholt Sommer fra Bech-Bruun er underviser, mens DAKOFA faciliterer kurset. Siden Anne Bergholt Sommer i 2017 blev udnævnt som partner i Bech-Bruun, har hun været en nøglefigur i videreudviklingen af Bech-Bruuns rådgivning inden for udbudsretten. Hun er en af Danmarks førende eksperter i udbuds- og kontraktret og rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder inden for alle aspekter herom.

Deltagergebyret dækker al forplejning inklusive fællesmiddag om aftenen på førstedagen. Hotelovernatning er ikke inkluderet i deltagergebyret, og deltagerne skal således selv bestille overnatning.

Aht. networking og evt. sparring anbefales det at deltagerne booker overnatning på samme hotel. Tjek evt. Guldsmeden, Vesterbrogade 66, 1620 København, 33 22 15 00 eller City Hub, 97B Vesterbrogade, Vesterbro, 1620 København, 26 20 36 36.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 20. april 2023 - kl. 10.00
Slut: 21. april 2023 - kl. 13.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 10.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
12. april 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.