Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring: Forslag om forbud mod anvendelse af PFAS i EU

14. april 2023
Høring: Forslag om forbud mod anvendelse af PFAS i EU
EU’s Kemikalieagentur modtager bemærkninger indtil den 25. september om det nye forslag fra bl.a. Danmark til omfattende begrænsning og forbud mod anvendelse af PFAS. Mange brancher og hele leverandørkæden bliver berørt af begrænsningen, der efter planen skal endeligt vedtages i 2025. En video forklarer begrænsningsforslaget, hvordan REACH-begrænsningsprocessen fungerer, og hvordan man deltager i høringen.

Forslaget fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene er udgivet af EUs Kemikalieagentur ECHA som Annex XV Restriction Report, Proposal for a restriction of Per- and polyfluoroalkyl sustances (PFASs), version 2 af 22. marts 2023.

Forslaget vurderer styrker og svagheder ved to forskellige begrænsningsmuligheder:

 • Restriction Option 1: et fuldstændigt forbud med en 18-måneders overgangsperiode
 • Restriction Option 2: som 1 men med anvendelsesspecifikke tidsbegrænsede undtagelser fra forbuddet

De 5 eller 12 årige tidsbegrænsede undtagelser efter udløbet af den generelle overgangsperiode er baseret på socioøkonomiske overvejelser og tilgængeligheden af ​​alternativer. Derudover foreslås der nogle tidsubegrænsede undtagelser, f.eks. for PFAS som aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, biocidholdige produkter og human- og veterinærlægemidler, da disse reguleres under deres respektive regler. Landene bag forslaget anbefaler option 2, der også pålægger omfattende restriktioner for anvendelsen til trods for undtagelserne.

Der nævnes også potentielle undtagelser til fornyet overvejelse efter høringen for så vidt angår de PFAS forbindelser, som foreslås tilladt i 5 eller 12 år længere. Derfor kan yderligere oplysninger indsendes i høringen om forslaget sætte ECHA's udvalg i stand til at vurdere begrundelserne for eventuelle undtagelser.

Begge options foreslår at indføre et totalt forbud efter de 18 måneder mod PFAS-anvendelse i bl.a: 

 • boligtekstiler og -polstring, forbruger-beklædning, læder, forbrugerprodukter til behandling af tekstiler og beklædning,
 • forbruger-køkkenudstyr, 
 • emballager (paper & board packaging, plastic packaging, other packaging applications)
 • forbrugerprodukter (bolig, bil, fritid) - rengøring og opvask, voks og polermidler,
 • kosmetik, personlige plejeprodukter
 • byggevare-produkter: architectural coatings and paints and membranes, wind turbine blade coating, coil coating, ETFE film/foil for greenhouses, window frames, bridge and building bearings
 • elektronik

og delvis forbud efter 18 måneder indenfor mange andre anvendelsesområder som fx.

 • professionel beklædning men fortsat tilladt i 12 år i fx. visse beskyttelsesdragter fx til brandmænd
 • køle- og fryseudstyr men fortsat tilladt i 5-12 år ved fx. frys under -50 gr. C, køletransport-lastbiler mv

EUs Kemikalieragentur gennemførte et informativt webinar på engelsk om forslaget den 5. april. Dagsordenen, en videooptagelse af webinaret og en pfd-fil med alle slides fra webinaret kan findes her 

Find forslagets lange hovedrapport (Annex XV report) og tilhørende 11 bilag her

Se 4-siders pdf-fil her for at finde tre oversigtstabeller fra forslaget om:

 • PFASs' vigtigste anvendelsesområder med tilhørende undergrupper
 • Mængder PFASs anvendt i de vigtigste anvendelsesområder og andelen af den totale PFAS-emission under produkt-produktionen og brugsfasen
 • Skematisk fremstilling af forslagets 2 options med supplerende forklaring

Evt. høringssvar indsendes til ECHA inden den 25. september kl 23.00 (kl. 24 Helsinki tid) - se her

To tabeller i hovedrapporten giver et overblik over indholdet i de to begrænsningsforslag (RO1 og RO2):

 • 'Table 8. RO1 - Summary table of alternatives and cost impacts for PFAS manufacture and major PFAS use sectors resulting from a full ban of PFASs' (hovedrapportens side 81- / pdf-filens side 101)
 • 'Table 9. RO2 - Summary table of derogations (‘proposed’ or ‘for reconsideration’) for PFAS manufacture and major PFAS use sectors, with substantiation for the derogation period (5 or 12 years) and with cost impacts for the 5 and 12 year derogation periods' (hovedrapportens side 106- / pdf-filens side 136-)

Miljøstyrelsens pressemeddelelse om høringen kan læses her

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.