Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Designledelse som redskab til cirkulær transformation

16. april 2023
Designledelse som redskab til cirkulær transformation
Hvordan kan vi udnytte design til at omsætte ambitioner til handling og fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi? En ny strategi fra Ellen MacArthur Fonden præsenterer et bud.

Ellen MacArthur Fonden har netop præsenteret en ny cirkulær designstrategi under titlen: ”Fra ambition til handling: en adaptiv strategi for cirkulært design”. Den nye strategi er udarbejdet af cirkulære designledere, der bibringer erfaringer fra en bred vifte af sektorer og virksomheder, og fremhæver den afgørende rolle, som design kan spille i overgangen til en cirkulær økonomi. Strategien er således udviklet til designere, og af designere, og er med til at belyse de organisatoriske rum, hvor designere mest effektivt kan påvirke de systemiske forandringer, som der er så hårdt brug for.

Mere specifikt præsenterer strategien seks fokusområder, eller såkaldte indgangspunkter, der tilsammen kan være med til at skabe et organisatorisk miljø for cirkulær transformation:

-       Observér og fortolk systemet

-       Visualisér en cirkulær fremtid

-       Skab mulighederne for samarbejde

-       Opbyg cirkulære designfunktioner

-       Gentænk regler og rammer

-       Udvikl nye værktøjer, der kan designe og evaluere

De seks indbyrdes forbundne områder er ikke altomfattende, men præsenterer flere forskellige muligheder, der kan skabe de organisatoriske betingelser, som er nødvendige for en cirkulær transformation. Enkeltpersoner og organisationer opfordres derfor til at udforske og eksperimentere med de seks punkter på måder, der bedst understøtter deres unikke rejse. Tilsammen udgør de en ramme, der kan bruges på mange forskellige måder: som et diagnostisk værktøj, der kan vurdere parathed til cirkulær økonomi, en filosofisk opfordring, der kan hjælpe med at (gen-)overveje tidligere uudforskede veje eller som en skabelon for en total transformation. Uanset hvordan indgangspunkterne anvendes, er det idéen, at praktikere skal blive inspireret til at anvende design på nye måder med henblik på at understøtte den cirkulære omstilling.

En lappeløsning er ikke nok

Ifølge Ellen MacArthur Fonden har momentum omkring den cirkulære økonomi aldrig været større. Mange redesigner allerede nu eksisterende produkter og tjenester, så de passer til en cirkulær økonomi, men fordi de stadig eksisterer i et lineært system, vil de ofte være begrænset i omfang og virkning. For at undgå blot at lappe på et fejlbehæftet lineært system, skal enkeltpersoner og organisationer derfor bedre forstå, hvordan virkeligheden ser ud netop nu, og samtidig tænke dybere over, hvordan tingene kan fungere på en fundamentalt anderledes måde. Det er således strategiens udgangspunkt, at vi er nødt til at forestille os, og hele tiden gentænke, en cirkulær fremtid. Ifølge strategien betyder det, at vi er nødt til at facilitere rum for samarbejde, som vil muliggøre en transformation, der er større end summen af dens enkelte dele. At vi er nødt til at sprænge boblen i vores nuværende koncept med cirkulære designkapaciteter, og ”oversvømme” organisationer med de tværgående færdigheder, som vil understøtte overgangen. Det vil betyde omskrivning af kreative grænser, nyudvikling af vores organisatoriske værktøjer og endda revurdering af, hvordan vi evaluerer fremskridt.

 

Baggrund

Baggrunden for strategien er et sammendrag af de hovedbudskaber, som Ellen MacArthur Fonden har præsenteret gennem de seneste mere end ti år: Den nuværende økonomi er resultatet af et system, der er baseret på den lineære forbrug-og-smid-væk-kultur, hvor udvinding og forarbejdning af naturressourcer tegner sig for mere end 90 % af tabet af biodiversitet og stress på vores vandressourcer. Samtidig stammer 45 % af de globale drivhusgasemissioner fra den måde, hvorpå vi producerer og forbruger ting, hvordan vi dyrker vores mad, og hvordan vi forvalter vores arealer. Den cirkulære økonomi tager udgangspunkt i principperne om at eliminere affald, at cirkulere materialer og at regenerere naturen, og præsenterer således en ny ramme for at bevæge sig hen imod et modstandsdygtigt system, der er godt for erhvervsliv, mennesker og miljø.

 

Læs mere

Du kan læse mere i rapporten ”From ambition to action: An adaptive strategy for circular design” som du finder hér på Ellen MacArthur Fondens hjemmeside.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.