Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Udvikling i de kommunale affaldsgebyrer 2019-2021

14. april 2023
Udvikling i de kommunale affaldsgebyrer 2019-2021
De gennemsnitlige affaldsgebyrer i 2021 er 3.121 kr. for haveboliger og 2.247 kr. for etageboliger.

Med den politiske aftale, Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, fra 16. juni 2020, blev det besluttet, at kommunernes indsamling skal strømlines og øges ved at indsamle 10 affaldsfraktioner husstandsnært. I aftalen noterer parterne sig, at øget sortering vil i sig selv medføre en mindre stigning i affaldsgebyret frem mod 2030. Videre hedder det, at at der parallelt med strømliningen skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på baggrund af strømliningen af affaldssorteringen. Med klimaplanen blev det aftalt, at udviklingen i affaldsgebyret skal monitoreres og afrapporteres.

Energistyrelsen har netop offentliggjort en afrapportering, der kortlægger udviklingen i de kommunale affaldsgebyrer for perioden 2019-2021. Data om gebyrerne er indhentet hos analysevirksomheden JHN Processor og tager udgangspunkt i kommunernes offentliggjorte gebyrblade.

Hovedkonklusionerne fra rapporten er:

 • Ca. en tredjedel af landets kommuner udrullede nye henteordninger i perioden 2019-2021.
 • Der blev udrullet nye henteordninger for haveboliger i 32 kommuner og for etageboliger i 37 kommuner.
 • Antallet af nye udrullede henteordninger blandt disse kommuner varierer mellem 1 og 7.
 • I 2021 var de gennemsnitlige affaldsgebyrer hhv. 3.121 kr. for haveboliger og 2.247 kr. for etageboliger.
 • De kommunale affaldsgebyrer steg i perioden i gennemsnit med 370 kr. for haveboliger og 300 kr. for etageboliger svarende til hhv. 13 og 15 pct. for de to boligtyper.
 • I perioden steg affaldsgebyrerne for haveboliger i gennemsnit mest i Region Hovedstaden, og mindst i Region Syddanmark. For etageboliger steg affaldsgebyrerne i gennemsnit mest i Region Sjælland, og mindst i Region Nordjylland.
 • De 10 største affaldsgebyrstigninger for haveboliger var mellem 804 kr. og 1.555 kr., mens det for etageboliger var mellem 702 kr. og 1.164 kr.
 • 65 kommuner udrullede ikke nye henteordninger for haveboliger, imens 60 kommuner ikke udrullede nye henteordninger for etageboliger. I disse kommuner steg affaldsgebyrerne i gennemsnit med 308 kr. for haveboliger og 278 kr. for etageboliger.
 • I de 32 kommuner, som udrullede nye henteordninger for haveboligerne, steg affaldsgebyrerne i gennemsnit med 370 kr. (1 ny henteordning), 269 kr. (2 nye henteordninger), 582 kr. (3 nye henteordninger), 489 kr. (4 nye henteordninger), 1.555 kr. (5 nye henteordninger – omfatter kun en enkelt kommune), 1.120 kr. (6 nye henteordninger – omfatter kun en enkelt kommune) og 841 kr. (7 nye henteordninger).
 • I de 37 kommuner, som udrullede nye henteordninger for etageboligerne, steg affaldsgebyrerne i gennemsnit med 276 kr. (1 ny henteordning), 416 kr. (2 nye henteordninger), 269 kr. (3 nye henteordninger), 804 kr. (4 nye henteordninger), 263 kr. (6 nye henteordninger) og 386 kr. (7 nye henteordninger – omfatter kun en enkelt kommune).

Gebyrsammenstillingen er opgjort som et samlet affaldsgebyr bestående af et dagsrenovationsgebyr (rest- og madaffald) og et grundgebyr (administration og ordninger for genanvendeligt affald). JHN Processor har foretaget en række metodiske valg for at standardisere dagrenovationsgebyret for hhv. haveboliger og etageboliger. Efter ønske fra en række kommuner er gebyrsammenstillingen leveret i anonymiseret form og erstattet med kommunenumre.

Alle priser er 2021-priser.

I Analyse af kommunal affaldshåndtering fra 2021 fandt Deloitte, at kommunernes omkostninger påvirkes af fire forhold:

 1. Strukturelle forhold (fx geografiske forhold i kommunen)
 2. Tilrettelæggelse og serviceniveau (fx antal henteordninger, tømningsfrekvens eller omfang af kombineret indsamling)
 3. Organisering og udbudspraksis (fx kommunal organiseret indsamling kontra udbud) samt
 4. Drift af genbrugsstationer (fx antal genbrugsstationer i forhold til indbyggertal).

En del af disse forhold har kommunerne meget lidt indflydelse på, fx befolkningstæthed og internationale afsætningspriser, mens de har indflydelse på andre forhold som fx serviceniveau. 

Læs mere
Energistyrelsen, 14.4.2023, Afrapportering over udviklingen i de kommunale affaldsgebyrer, 2019-2021

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.