Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Politiske muligheder for minimering af tekstiler i restaffald og CO2-emissioner fra sektoren

14. april 2023
Politiske muligheder for minimering af tekstiler i restaffald og CO2-emissioner fra sektoren
WRAP har offentliggjort en ny rapport, der skal hjælpe Miljøministeriet Storbritannien (DEFRA) med at halvere mængden af ​​tekstiler i restaffaldet i løbet af de næste 10 år samt reducere CO2-emissioner forbundet med sektoren. Rapporten angiver de sandsynlige resultater af en række mulige tiltag og deres effekter, herunder både som selvstændige politikker eller som støtte til andre politiske tiltag. Derudover har WRAP i forlængelse af den første rapport fået udarbejdet en Cost-benefit-analyse, der vurderer de identificerede tiltag.

Det konkluderes, at ingen politiske tiltag vil kunne stå alene, og der vil derfor være behov for en kombination af tiltag for at adressere alle trin i tekstilproduktets livscyklus. Denne kombination vurderes at være:

  • Et udvidet producentansvar
  • Eco-designkriterier for at forbedre produkternes holdbarhed og genanvendelighed sammen med produktmærkning
  • Restriktioner for deponering og forbrænding
  • Tilskud og lån til udvikling af infrastruktur for genanvendelses
  • Øget separate indsamling ved fortorv og flere bringestationer

Øvrige tiltag, der indgår i analysen er følgende:

  • En skatteregulering i relation til genanvendt indhold
  • Momsnedsættelse på reparation
  • En national kampagne
  • En ny frivillig aftale med branchen

I rapporten findes en tabel over ”for” og ”imod” for hver af de politiske tiltag, der blev vurderet. 

For at understøtte rapporten om politiske muligheder har WRAP anbefalet, at der blev udarbejdet en Cost Benefit-analyserapport med det formål at bygge videre på den dokumentation, der allerede var blevet indsamlet.

Denne efterfølgende rapport blev bestilt af WRAP og udarbejdet af Eunomia, og indeholder yderligere oplysninger om effekterne af forskellige politiske tiltag og støttemuligheder for et udvidet producentansvar på tekstiler. Rapporten bruger cost-benefit-analyse-værktøjet til at sammenligne de miljømæssige, økonomiske, sociale og offentlige udgifters konsekvenser.

Analysen konkluderer, at et udvidet producentansvar bør være kernen i enhver politisk ramme for at sikre, at omkostningerne efter udtjent levetider afholdes af producenter i modsætning til kommuner og dermed skatteyderne. På den måde vil omkostningerne blive overvæltet fra producenterne til forbrugerne, hvor de, der køber mere, betaler mere. Det fremgår, at uden EPR giver det nuværende system i Storbritannien et implicit tilskud til forbrug. EPR vurderes dog ikke at kunne stå alene, da EPR overvejende er fokuseret på affaldsfasen, hvorfor yderligere politiske tiltag er afgørende. Gennem en omfattende udvælgelsesproces har Eunomia foreslået 10 yderligere understøttende politiske foranstaltninger, som alle er nødvendige for at nå alle målene.

Læs mere

Læs begge rapporter her på WRAPs hjemmeside 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.