Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Vejle Kommune indfører sortering af madaffald i det offentlige rum

08. juni 2018
Vejle Kommune indfører sortering af madaffald i det offentlige rum
Vejle Kommune indfører nu sortering af affald i det offentlige rum, herunder også madaffald.

Hos Vejle Kommune er det netop besluttet at starte et forsøg med sortering af madaffald i det offentlige rum.

I forsøgsperioden afprøves 3 typer sorteringsspande med henholdsvis rum til 4,3 eller 2 fraktioner. Princippet er, at det skal være de samme fraktioner og ikoner borgeren møder ude i byrummet, som de også kender hjemme fra hustandsindsamlingen - her sorteres nemlig i madaffald, papir, plast/metal og restaffald. Udsorteringen af madaffaldet kommer primært til at være mulig på centrale pladser i bymidterne, hvor folk typisk køber og spiser fastfood på gaden.

I forvejen udsorterer Vejle Kommune 81% af madaffaldet - et tal man ønsker at udvikle yderligere med udsorteringen i byrummet. Desuden har Vejle Kommune generelt set et af landets højeste genanvendelsesprocenter på dagrenovationen. 

"Vi beder sådan set bare folk om at tage deres gode vaner med hjemmefra, når de går i byen. Med de forskellige spande vil vi undersøge, hvad der giver mest effekt i forhold til, at vi jo anser affald for at være en ressource, som vi skal have mest muligt ud af. Og i Vejle Kommune tror vi på, at netop vores borgere er motiverede for at ramme den rigtige åbning i affaldsbeholderen med deres æbleskrog", forklarer Karl Erik Lund,  formand for Natur- og Miljøudvalget.

Finanseringen af forsøget kommer fra Vejle Kommunes Tekniske Udvalgs Innovationspulje og forsøget evalueres i slutningen af 2018. 

Tidligere erfaringer med affaldssortering i byrummet.

På DAKOFAs konference "Affald på afveje - affald i det offentlige rum" som afholdtes oktober 2017, erfaredes det, at det generelt er svært for kommunerne at håndtere sortering og indsamling på gader og stræder. Dels på grund af finansieringsmulighederne, men ogå i høj grad på grund af borgernes adfærdsmønstre og vaner, når affaldet skal bortskaffes på vej gennem byen. Der viste sig på konferencen en tendens til, at det var langt svære at få borgerne til at sortere, når det foregik udenfor hjemmets fire vægge. 

Udover Vejle Kommune har man også i Frederiksberg Kommune kørt forsøgsordninger med sorteringsøer i grønne befærdede områder siden 2012, som i 2016 blev til en permanent løsning. Udover restaffald indsamles også her de samme fraktioner som fra husstande nemlig plast, metal og papir, Frederiksberg Kommune har senere indført indsamling af organisk affald fra husstande, men ikke i det offentlige rum. I forsøgsperioden opnåedes en miljømæssig gevinst på ca. 3 tons affald årligt (målt og beregnet i 2015), som blev sorteret og genanvendt. Det blev også estimeret at der i 2015 blev indsamlet ca. 16 % af potentialet for plast, metal og papir i det offentlige rum.

Læs pressemeddelelsen fra Vejle Kommune her

Læs mere om, og se alle oplæggene, fra konferencen "Affald på afveje - affald i det offentlige rum" her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.