Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affald på afveje - Affald i det offentlige rum

Affald på afveje - Affald i det offentlige rum

Konferencen afholdes d. 31. oktober 2017, kl. 09.00-16.00 i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Med denne konference sættes der fokus på henkastet affald samt affald fra events afholdt i det offentlige rum. I takt med, at det offentlige rum, såsom parker og strande, i stigende grad anvendes til sociale arrangementer indtages også langt flere fødevarer i engangsemballager. Denne udvikling genererer langt større mængder affald, indsamlet i det offentlige rum samt langt mere henkastet affald. En del arrangementer afholdes af private aktører, hvilket gør at henkastet affald i denne forbindelse, som udgangspunkt, har status som erhvervsaffald. Affald i det offentlige rum byder derfor på en lang række problemstillinger, herunder bl.a. juridiske, økonomiske, kommunikative samt adfærdsmæssige. Denne konference stiller skarpt på, hvordan vi får affaldet den rette vej og på, hvordan kommuner og virksomheder bedst kan løse problematikken.

Konferencen kommer hele vejen rundt om problematikkerne – hvad er mængderne, kilderne og ikke mindst udgifterne til håndteringen af det henkastede affald? Derudover vil der blive stillet skarpt på de juridiske regler inden for området – hvem må hvad i krydsfeltet mellem offentlige og private arrangører? Endelig vil der blive lagt vægt på erfaringsudveksling om ordninger og sortering i det offentlige rum samt på videndeling om nudging og andre adfærdsmæssige indsatser fra både kommuner og organisationer rundt om i landet.

Kom og hør om udfordringer, erfaringer og løsninger til, hvordan vi kan forbedre indsamling og sortering af affald i det offentlige rum.

Program

Program

9:00-9:30
Kaffe og Registrering
9:30-9:35
Velkomst og introduktion

- kast affaldet den rette vej!
v/Ole Morten Petersen, DAKOFA

Session 1: Affald i det offentlige rum - juridisk ansvar og erfaringer

9:35-10:00
Overbliksbillede - hvor slemt står det til?

Hold Danmark Rent arbejder i flere kommuner på et analytisk og strategisk plan med henkastet affald i det offentlige rum. Oplægget giver en gennemgang af hvilke affaldstyper, der ikke rammer skraldespandene, hvilke områder affaldet ender i samt danskernes generelle holdning til henkastet affald.
v/Annette Juul Jensen, Hold Danmark Rent

10:00-10:20
Hvad findes i affaldskurven - hvilke mængder og fraktioner handler det om?

Econet har gennemført en række affaldsanalyser fra flere kommuner. På denne baggrund gives et overblik over mængder og affaldsfraktioner.
v/ Claus Petersen, Econet

10:20-10:40
Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum

Reglerne for henkastet affald samt den juridiske ansvarsfordeling mellem kommunen og den private eventarrangør gennemgås.
v/ Marie Bockhahn, Horten

10:40-11:00
Kaffe
11:00-11:25
Samarbejde mellem kommune og eventarrangører om affaldshåndtering

Der er mange problematikker forbundet med afholdelse af fx større sportsarrangementer og events, når det gælder håndtering af affald. Københavns kommune præsenterer deres udfordringer og tiltag samt stiller skarpt på udfordringer og evt. løsninger når det gælder events.
v/ Katherine Poneta, Københavns Kommune

11:25-11:50
Tværgående projekter om henkastet affald - inddragelse og innovation

I Køge kommune har man gjort sig en del erfaringer omkring henkastet affald. Dette bl.a. ved at indgå i tværgående projekter med borgere, lokale virksomheder og lokale kunstnere. Resultater og erfaringer præsenteres.
v/Anne Højbjerre Andersen, Køge Kommune

11:50-12:50
Frokost
12:50-13:15
Formålet med måling afgør valg af målingsmetoden

Mængderne af henkastet affald, er havnet i det offentlige rum af forskellige grunde og de steder og lokaliteter det havner er heller ikke ens. Derfor kan det være formålstjenstlig at anvende forskellige metoder til de forskellige problematikker, alt efter sted, mængde osv.. Dette oplæg vil gennemgå PlanMiljøs erfaringer med hvordan forskellige metoder kan give en god forståelse for det specifikke lokalitets problem.
v/ Mads Werge, PlanMiljø

13:15-13:40
Når lokalsamfundet får ansvaret - Landsbypedelordningen

En landsbypedelordning er en ordning, hvor landsbyerne påtager sig ansvaret for at udføre nogle kommunale opgaver – i dette tilfælde indenfor vedligehold af grønne områder. Hør her om hvordan ordningen fungerer i praksis og hvad Assens Kommune, og ikke mindst lokale landsbyer, vinder ved at lade landsbyerne håndtere deres grønne lokalmiljø.
v/ Steen Søgaard, Assens Kommune

13:40-14:05
Ren By Aarhus

I Aarhus kommune er der gennemført en række tiltag i forhold til håndtering af de mange komplekse forhold i relation til henkastet affald. Hør blandt andet om udviklingen af ”den optimale skraldespand”.
v/ Tenna Olsen, Aarhus Kommune

14:05-14:30
Erfaring med sortering af affald i det offentlige rum

I Frederiksberg kommune har man god erfaring med at få borgerne til at sortere affaldet i det offentlige rum. Så godt, at forsøget nu ønskes forlænget. Forsøget og erfaringerne herfra præsenteres.
v/ Mia Makne, Frederiksberg kommune

Session 2: Vejen til at få mere affald den rette vej

14:30-15:00
Nuding-principper og adfærdspsykologi som værktøj

Nudging er blevet populært som adfærdsændrende værktøj, når borgerne skal have det ekstra ”skub” hen i mod skraldespanden. Men hvad er nudging og adfærdspsykologi egentlig og hvordan kan principperne hjælpe os til at forstå, hvorfor borgerne handler, som de gør i det offentlige rum – og ikke mindst, hvordan vi bedst muligt hjælper dem med at sende affaldet den rette vej?

Jakob Rachmanski rådgiver virksomheder og organisationer om, hvordan målgruppers følelser, oplevelser, vurderinger og beslutninger kan påvirkes gennem brug af adfærdspsykologi, og han vil komme med svar på disse spørgsmål. 
v/ Jakob Rachmanski, Halo. Agency

15:00-15:25
Adfærdsændrende værktøjer fra en antropologisk vinkel

Kultur og sociale strukturer i samfundet præger i høj grad menneskers handlen i det offentlige rum. Antropologien kan bruges til netop at forstå disse sociale strukturer, og kan derfor også bruges i praktisk øjemed, til at påvirke menneskers handlen i en vis retning.
v/ Casper Mayland, Econet

15:25-15:55
Gruppearbejde og plenumdebat
15:55-16:00
Spørgsmål og afrunding

v/ DAKOFA

Hvornår

31. oktober 2017
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGs
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
17. oktober 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.