Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: PRESSEMEDDELELSE: Stort potentiale i genbrug af tekstiler

09. december 2014
PRESSEMEDDELELSE: Stort potentiale i genbrug af tekstiler

Hvis vi bliver bedre til at genbruge vores aflagte tøj, kan det bidrage til såvel økonomisk vækst i Danmark som en miljømæssig gevinst. Den økonomiske vækst kommer via grønne arbejdspladser ved indsamling, sortering, behandling og salg af genbrugstøj, mens den miljømæssige gevinst kommer ved, at der ikke skal anvendes ressourcer til produktion af nyt tøj.

Det var en af konklusionerne ved dagens DAKOFA konference om tekstilaffald, som blev afholdt i København med deltagelse af en bred vifte af repræsentanter fra offentlige myndigheder, vidensinstitutioner og private virksomheder indenfor tekstilbranchen.

På konferencen kom det ligeledes frem, at forbruget af tøj og øvrige tekstiler i Danmark er steget med 30 % gennem de seneste 10 år. Vi danskere anskaffer os i gennemsnit 16 kg. tøj om året, hvilket resulterer i, at vi skiller os af med ca. 90.000 tons på landsplan. Størstedelen af vores indkøbte tøj bliver importeret, hvorved det øgede forbrug ikke kommer vækst og erhvervsudvikling til gode herhjemme.

Ca. 1/3 af alt vores aflagte tøj bliver genbrugt, mens resten bliver smidt ud med dagrenovation og småt brændbart, og således ender i et affaldsforbrændingsanlæg. Det skønnes, at 5-7 % af dagrenovation/småt brændbart udgøres af tekstilaffald og at 60-80 % af denne mængde kan genbruges direkte. Ressourcerne, der er bundet i tekstilaffaldet, udnyttes dermed ikke tilnærmelsesvis optimalt, og der er store potentielle mængder.

Produktion af nyt tøj er ressourcekrævende; eksempelvis bruges der mellem 1400 og 2700 liter rent vand til produktion af én T-shirt, så der er miljø- og ressourcemæssigt gode grunde til at øge genbruget af tekstiler.

For at øge genbrug af tekstiler kan man:

1) Indsamle tøj til direkte genbrug (second-hand forretninger)

2) Genbrug efter reparation af beskadiget tøj

3) Lease eller leje til målrettet anvendelse (f.eks. baby-/børnetøj, skitøj, brudekjolen m.v.)

4) Genanvendelse (efter en proces, så det enten kan genbruges direkte eller anvendes til andet end det oprindelige formål)

EU Kommissionen anslår, at der er omkring en halv million potentielle arbejdspladser i EU inden for affalds- og ressourceområdet, hvoraf en del af disse kan udmøntes inden for genbrug af tekstilaffald.

Endelig blev der på konferencen fra flere sider efterlyst en ordentlig registrering af mængderne og kvaliteterne af tekstilaffald for at kunne finde markedspotentialer, tilrettelægge ordninger og behandlingskapaciteter.

Til orientering og uddybning af ovenstående kan oplæggene fra dagens DAKOFA-konference findes på DAKOFAs hjemmeside via dette link.

Yderligere information om dagens DAKOFA-konference kan rekvireres via DAKOFAs direktør, Ole Morten Petersen, på tlf. 25715959 eller via mail på omp@dakofa.dk.

 

OVENSTÅENDE ER EN PRESSEMEDDELELSE UDSENDT AF DAKOFA I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF KONFERENCEN: GENANVENDELSE OG FOREBYGGELSE AF TEKSTILAFFALD: "AF MED KLUNSET - MEN HVORDAN?", DEN 9. DECEMBER 2014.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.