Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Støtte til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse hos Realdania

17. juni 2022
Støtte til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse hos Realdania
Professionelle bygherrer kan søge støtte - ansøgningsfrist den 8. september 2022.

Realdania har afsat en ny pulje på 6 mio. kroner, som skal give yderligere 25-30 bygherrer mulighed for at afprøve bæredygtighedsklassen frem mod efteråret 2023. Alle ansøgninger forventes færdigbehandlet primo november 2022.

Der kan ansøges om støtte på op til 200.000 kr. inkl. moms. Kommuner, der ansøger, skal være opmærksomme på, at de er pålagt en fondsmoms på 17,5 %. Realdania dækker ikke fondsmomsen.

Bolig- og Planstyrelsen har forlænget testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse frem til 1. november 2023, hvor man forventer at have minimum 50 færdige byggeprojekter. Derefter skal de evaluere kravene og afklare, hvordan fremtidens bæredygtige byggeri skal reguleres i bygningsreglementet.

Bolig- og Planstyrelsen opfordrer særligt til, at følgende typer byggeprojekter tilmeldes:  

 • Renoverings- og transformationsprojekter
 • Træbyggerier med træ som bærende konstruktion 
 • Landbrugsbygninger, som er omfattet af energirammen 
 • Kontor, handel og lager 
 • Industri og værksteder f.eks. logistik, produktion 
 • Bygninger med særlige forhold f.eks. hospitaler, energiproduktion, bygninger opført på blød bund og højhuse i høj konsekvensklasse 
 • Bygninger med mange installationer f.eks hoteller og kollegier/studieboliger 
 • Bygninger til fritidsformål og idræt f.eks. fritidserhverv, idrætshaller, feriecentre, sommerhuse, klubhuse og svømmehaller
 • Bygninger til kultur f.eks. teater, kulturhuse, biblioteker, museer og koncertsted.

Den 1. marts var der tilmeldt 64 byggeprojekter til testfasen, heraf har 31 fået støtte fra Realdania. Byggeprojekterne fordeler sig på forskellige bygningstyper, hvoraf over halvdelen er boliger. Der er i alt tilmeldt 11 renoveringsprojekter og 13 af projekterne udføres af en almen bygningsejer.

Den frivillige bæredygtighedsklasse består af ni krav:

 1. Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
 2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
 3. Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
 4. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
 5. Dokumentation af problematiske stoffer
 6. Afgasninger til indeklimaet
 7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
 8. Støj fra ventilationssystemer i boliger
 9. Rumakustik i boliger

Læs mere om kravene til ansøgningen her
Flere bygherrer kan nu søge om støtte til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.