Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Stagnerende genanvendelse fra 2016 til 2017

15. oktober 2019
Stagnerende genanvendelse fra 2016 til 2017
Affaldsstatistik 2017 er offentliggjort. Genanvendelsen er fortsat stigende for servicesektoren, men faldende eller stagneret for øvrige sektorer sammenlignet med 2016.

Miljøstyrelsen har offentliggjort Affaldsstatistik 2017, der er struktureret nogenlunde som statistikken året før - dog med et et udbygget afsnit om "Municipal waste". Statistikken giver et godt og nuanceret overblik over affaldsmængder og -behandling fordelt på de forskellige sektorer og affaldsfraktioner.

Affaldsproduktion og -fordeling
Danmark producerede i 2017 i alt 11,7 mio. tons affald (uden jord), som var fordelt på følgende måde:

  • Husholdninger 30%
  • Service 14 %
  • Industri  9 %
  • Bygge og anlæg 38 %
  • Andet erhverv  9 %

Genanvendelse af affald (uden jord) for de forskellige sektorer har ændret sig som følger (angivet i % for hvert af årene 2013, 2016, 2017):

  • Husholdninger     40   46   46
  • Service                 54   57   59
  • Industri                 72   75   72
  • Bygge og anlæg   88   87   85
  • Andet erhverv      86   82   79


Municipal Waste

Statistikkens afsnit 5.1 ’Municipal waste’ forholder sig til, hvordan affaldsdirektivets nye målsætninger for genanvendelse af kommunalt affald kan vurderes. Det beskrives, at ”I forbindelse med EU’s nye affaldsdirektiv skal municipal waste ikke afgrænses af, om det [kun] kommer fra husholdninger og servicebranchen, og restprodukter fra behandling af municipal waste skal [samtidigt også] tælles med i opgørelsen. På nuværende tidspunkt er det Miljøstyrelsens vurdering, at afgrænsningen til husholdning og servicebranchen bedst afspejler den reelle mængde municipal waste, da man ellers vil medregne store mængder produktionsaffald, der ikke er defineret som municipal waste. Miljøstyrelsen arbejder på, at municipal waste i fremtiden vil blive afgrænset af alle EAK-koder vist i Bilag 8, uafhængig af branche.”

Municipal waste udgør 39 % (4,5 mio. tons) af den samlede, primære affaldsproduktion i Danmark, 26 % stammer fra servicebranchen, mens 74 % er affald fra husholdninger. Municipal waste indsamles hovedsageligt som blandet husholdningsaffald (42 % i 2017), mens 20 % indsamles som bionedbrydeligt affald (haveaffald) i 2017. 

Miljøstyrelsens 'Affaldsstatistik 2017, Miljøprojekt 2102' fra september 2019, kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.