Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Søg op til 300.000 kr. til grøn omstilling i din virksomhed

28. april 2023
Søg op til 300.000 kr. til grøn omstilling i din virksomhed
Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny og enkel voucher-ordning, hvor din virksomhed kan søge om støtte til rådgivning og/eller nye investeringer på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi. Ansøgningsfristen er 10. maj - dog 17. maj for Region Sjælland.

Erhvervsstyrelsens nye støtteordning "SMV:Grøn 2.0": 

 • Er åben for ansøgninger i perioden 26. april 2023 - 10. maj 2023 kl. 13.00
 • For Region Sjælland er ansøgningsfristen forlænget frem til den 17. maj 2023 kl. 13.00.
 • Der er afsat 16,7 mio. kr. i alt til støtte under første ansøgningsrunde. 
 • I løbet af efteråret åbnes for endnu en ansøgningsrunde, der forventes at være åben i kortere tid.

Vær opmærksom på:

 • Når du søger om støtte til investering, er det vigtigt, at du er afklaret i forhold til, hvilke konkrete investeringer du ønsker at ansøge.
 • Dit projekt skal omhandle grøn cirkulær omstilling / cirkulær økonomi.
 • Markedsafsøgningen (indhentning af minimum to tilbud forud for valg af rådgiver/leverandør) må ikke være sket inden din ansøgning er godkendt, og det ikke er tilladt at have indgået aftale med en eller flere rådgiver(e)/leverandør(er) på nuværende tidspunkt.
 • Det anbefales, at du kontakter jeres regionale Erhvervshus for sparring, inden du sender din ansøgning til SMV:Grøn2.0
 • Hvis du får anden hjælp til ansøgningen og ved evt. godkendelse får hjælp til indhentelsen af tilbud, anbefales det, at denne hjælp ikke kommer fra en person eller virksomhed, der selv har interesse i at give et tilbud på forløbet.
 • Du kan desværre ikke søge om støtte under SMV:Grøn 2.0 til investeringer i varmepumper, solceller, fjernvarme mv. som del af energiomlægning.
 • Ved stor tilslutning til programmet, kan der blive tale om en nedlukning af ansøgningsvinduet før tid. Dette vil dog blive varslet 48 timer før.

Eksempler på rådgivning, som kan støttes med 50.000 – 150.000 kr. pr. virksomhed

 • Afklaring og identifikation af virksomhedens potentialer for implementering af f.eks. redesigne produkter, processer, services eller for at reducere eller genanvende affald og genbruge restprodukter
 • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller, arbejdsgange eller processer
 • Indsatser med det formål at øge efterspørgsel og udvikling af markedet og forbrugernes efterspørgsel på bæredygtige og ressourceeffektive løsninger
 • Opbygge eller øge kapacitet og overgang til grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem adgang til partnerskaber, værdikædesamarbejder, netværksskabelse og symbioser i SMV´er
 • Test af cirkulære løsninger, forretningsmodeller eller processer mhp. at vurdere konkrete løsninger eller potentialer for virksomheden i overgangen til cirkulær økonomi.

Eksempler på investeringer, som kan støttes med 50.000 – 150.000 kr. pr. virksomhed

 • Certificeringer​​, Miljømærkninger​​,
 • Nyt software​​, Nye maskiner​​, Nyt udstyr​​,
 • Test af eksisterende udstyr og produkter​

Se Erhvervsstyrelsens hjemmeside om SMV:Grøn2.0 støttepuljen her eller direkte til Q&A her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.