Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Så er der åbent for ansøgninger om EU’s LIFE-midler

31. maj 2022
Så er der åbent for ansøgninger om EU’s LIFE-midler
Puljen giver mulighed for støtte til projekter inden for bl.a. cirkulær økonomi.

LIFE-programmet fylder i år 30 år og har gennem tiden finansieret mere end 5.500 forskellige europæiske projekter inden for miljøområdet, herunder bl.a. med udgangspunkt i cirkulær økonomi, energieffektivitet, bygningsrenovering, klimatilpasning og biodiversitet.

LIFE-puljens nye ”call” er opdelt i en række under-programmer, hvor delprogrammet ”cirkulær økonomi og livskvalitet” har til formål at lette overgangen til en bæredygtig, cirkulær, giftfri, energieffektiv og klimaresistent økonomi og til at beskytte, genoprette og forbedre miljøets kvalitet, enten gennem direkte indgreb eller ved at støtte integrationen af disse mål i andre politikker. LIFE medfinansierer således projekter inden for bl.a. genanvendelse af ressourcer fra affald, jord- og kemikalieforvaltning samt miljøstyring. Flere af de andre puljer kan dog også være relevante for DAKOFAs medlemmer, herunder puljer med specifikt fokus på bygninger.

LIFE har nu åbnet for ansøgninger og deadlinen varierer ift. hvilken type ansøgning man ønsker at indsende. Standard-projektansøgninger skal indsendes senest den 4. oktober.

Læs mere
Du kan finde meget mere information om de 35 programmer på Kommissionens ”Funding & tender opportunities” hjemmeside under LIFE-sporet her.

Du kan også finde information på LIFE’s officielle ”Call for proposals” hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde en række hjælpevideoer, slides med guides til finansiering, guides til ”den gode ansøgning” mm.

Endelig kan du også finde en mere detaljeret ”Support for applicants” side med yderligere vejledning her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.