Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Regeringen hilser revisionen af byggevareforordningen velkommen

14. juni 2022
Regeringen hilser revisionen af byggevareforordningen velkommen
Forslaget vurderes at kunne medføre behov for at ændre en række love og bekendtgørelser, ligesom der kan opstå behov for at udstede nye bekendtgørelser.

Indenrigs- og Boligministeriet har fremsendt et grund- og nærhedsnotat til Europaudvalget om EU's forslag til ny byggevareforordning, der blev fremsat den 30. marts 2022. Notatet indeholder en gennemgang af forordningens konsekvenser, kommentarer fra en høring af brancheparter og regeringens foreløbige holdning.

”Regeringen hilser overordnet revisionen af byggevareforordningen velkommen, særligt med hensyn til at genoprette faciliteringen af det indre marked for byggevarer. Regeringen støtter en sammenhængende produktpolitik, der styrker det indre marked, fremmer bæredygtigheden af produkter og bidrager til danske og europæiske målsætninger om energi, klima, miljø og arbejdsmiljø, og finder det derfor også positivt, at revisionen tænker bæredygtighed ind. Regeringen vil fastlægge en konkret holdning til forslaget efter nærmere undersøgelse af forslagets bestemmelser.”

Forslaget giver bl.a. mulighed for at fastsætte både miljø- og klimakrav for byggevarer samt krav til mere bæredygtige offentlige indkøb af byggevarer.

Ministeriet skriver, at det i udkastet til forordning ”foreslås, at byggevaren så vidt muligt skal fremstilles af genanvendte materialer, og at fabrikanten skal kunne stille reservedele til rådighed. Byggevaren skal fremstilles på en sådan måde, at den så vidt muligt kan repareres og/eller bruges flere gange, samt at materialet senere kan genanvendes efter endt brug. Disse nye krav om mulighed for videre anvendelse gælder ikke for genbrugte byggevarer, fordi der ifølge Kommissionen altid vil være miljømæssig fordel i at genbruge en allerede brugt byggevare. Der introduceres endvidere mulighed for nationalt at etablere tilbagetagningsordninger og forbud mod destruktion af usolgte produkter, hvilket delvist afspejler nye regler i forslaget til ecodesignforordningen.”

I notatet hedder det videre, at regeringen ”støtter hensigten med at fremme mere genbrug og genanvendelse samt at producere mere genbrugelige byggevarer, men vil også være opmærksom på, at hensigten om mere genbrug og genanvendelse ikke skal kunne medføre risiko for recirkulering af miljøgifte, på sikkerheden, samt på kompleksitetsniveauet af reglerne. Regeringen konstaterer, at der dog kan være en række problematiske stoffer i gammelt byggemateriale, som fx asbest og pcb, som kan give problemer ved genanvendelse, herunder blandt andet i arbejdsmiljøet, hvilket også er et væsentligt opmærksomhedspunkt.”

Forordningen er en juridisk ramme, hvor der efterfølgende kan fastsættes konkrete krav til produkter via delegerede retsakter.

Læs notatet her: Folketinget - Forslag til FORORDNING om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.