Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Processen for implementeringen af producentansvaret for emballage er nu i gang

12. november 2018
Processen for implementeringen af producentansvaret for emballage er nu i gang

Den netop gennemførte revision af emballagedirektivet har medført, at alle lande i EU fra 31. december 2024 skal have implementeret et udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald.

Danmark er sammen med Slovenien det eneste land i EU, som ikke allerede har et eksisterende system. De generelle regler til producentansvar i affaldsdirektivet, som netop er vedtaget, giver medlemsstaterne mulighed for at implementere producenternes ansvar udelukkende som et finansielt ansvar, men man kan også vælge at gå hele vejen og overføre ansvaret for både indsamling og håndtering af emballageaffaldet. 

Medlemsstaterne skal jf. det nye affaldsdirektiv sikre sig, at nye ordninger for bl.a. udvidet producentansvar for al emballage er i overensstemmelse med artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF, der indeholder en række minimumskrav til ordningerne som fx krav til gennemsigtighed, ligebehandling af producenter samt til tilsyn og kontrol. Enhver fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter (produktets producent) skal fremadrettet have et udvidet producentansvar. 

Ifølge emballagedirektivet art. 3 og bilag I omfatter producentansvaret al emballage og al emballageaffald, herunder:

-      Salgsemballage, primæremballage (indpakning som en vare kommer i)

-      multipak eller sekundær emballage (emballage som samler et antal produktenheder)

-      transportemballage eller tertiær emballage (emballage, som benyttes ved håndtering af varer i transport for at gøre transporten nemmere eller beskytte varen)

-      genbrugsemballage og kompositemballage 

Miljø- og Fødevareministeriet har netop afholdt første møde i en nedsat følgegruppe, bestående af udvalgte organisationer med interesse for emballage og emballageaffald. Denne gruppe har til formål løbende at komme med input til et forarbejde, som netop er sat i gang, hvor både mulige scenarier for mulige organiseringsmodeller for et dansk system udarbejdes og systemer i relevante nabolande analyseres, herunder systemerne i Sverige, Tyskland, Belgien og Holland. 

Som optakt til processen afholdte DAKOFA et seminar d. 1. november 2018, der præsenterede den kommende proces for implementering samt to overbliksbilleder af fordele og ulemper ved en lang række ordninger i andre lande. Et af de to oplæg så nærmere på hvordan producentansvarsordningerne bør skrues sammen, hvis de skal kunne understøtte udviklingen af en cirkulær økonomi for plast.

På det afholdte seminar blev følgende tidsrammen for implementering, hvor der vil være inddragelse af følgegruppen og øvrige interessenter, præsenteret:

2018/2019: Første udvikling af scenariemodeller

2019/2020: Samfundsøkonomiske analyser af forskellige scenariemodeller og lovforslag til det udvidede producentansvar på emballage (Miljøbeskyttelsesloven)

2021: Tilrettelæggelse af endelig organisering 

2022: Udarbejdelse af bekendtgørelse om udvidet producentansvar. Forventet udstedelse 1. januar 2023

2024: Regler for udvidet producentansvar træder i kraft senest 31. dec. 2024

Se alle præsentationerne fra seminaret her på DAKOFAs hjemmeside

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.