Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald – udenlandske erfaringer og planen for dansk implementering

Udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald – udenlandske erfaringer og planen for dansk implementering
Seminaret afholdes den 1. november 2018 kl. 9.30 – 12.30 i DAKOFAs mødelokale, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

Udsolgt

Den netop gennemførte revision af emballagedirektivet har medført, at alle lande i EU fra 31. december 2024 skal have implementeret et producentansvar for emballage og emballageaffald. Danmark er sammen med Slovenien det eneste land i EU, som ikke allerede har et eksisterende system. De generelle regler til producentansvar i affaldsdirektivet, som netop er vedtaget, giver medlemsstaterne mulighed for at implementere producenternes ansvar udelukkende som et finansielt ansvar, men man kan også vælge at gå hele vejen og overføre ansvaret for både indsamling og håndtering af emballageaffaldet. Vi vil på seminaret se på erfaringer med producentansvar for emballage i de øvrige EU-lande samt zoome ind på producentansvaret i forhold til EU’s plaststrategi og cirkulær økonomi med fokus på emballage. Desuden skal vi høre fra Miljø- og fødevareministeriet, hvad rammer og planer er for implementeringsprocessen af den danske ordning.

Seminaret tjener samtidig som oplæg til et efterfølgende arbejde i regi af Miljø- og fødevareministeriet, hvor sektorens organisationer er inviteret til at byde ind med viden og synspunkter til den kommende ordning. Ved at deltage på seminaret vil du derfor også få mulighed for at komme med input til vigtige opmærksomhedspunkter i den kommende udformning af en producentansvarsordning for emballage og emballageaffald i Danmark.

Arrangementet er nu udsolgt - ønsker du at komme på venteliste, så send en mail til dakofa@dakofa.dk.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:35
Velkomst og introduktion

v/ Ole Morten Petersen, direktør, DAKOFA

Ordstyrer for dagen: DAKOFA

9:35-10:00
De nye krav og processen for den danske implementering

v/ Anne Harborg Larsen, teamleder og Lea Kholghi Frederiksen, AC-fuldmægtig, Miljø- og Fødevareministeriet 

10:00-11:00
EPR (Extended Producer Responsbility) in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy – a focus on plastic packaging

v/ Policy Analyst, Mia Pantzar, Institute European Environmental Policy

Oplægget afholdes på engelsk

11:00-11:15
Kaffepause
11:15-12:15
How is the EPR for packaging implemented in various EU Member States and what can we learn in Denmark?

v/ Managing Director, Joachim Quoden, EXPRA

Oplægget afholdes på engelsk

12:15-12:30
Closing

v/ Ole Morten Petersen, direktør, DAKOFA

Afslutningen afholdes på engelsk

Hvornår

01. november 2018
kl. 09.30 - 12.30

Hvor

DAKOFAs mødelokale
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl moms
DKK 1.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl moms
DKK 2.600,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
17. oktober 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.