Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Principperne for cirkulær økonomi skal udbredes til alle dele af samfundet

30. september 2022
Principperne for cirkulær økonomi skal udbredes til alle dele af samfundet
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har givet 8 anbefalinger til regeringen om, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan styrke deres omstilling til cirkulær økonomi.

Bæredygtighed og samfundsansvar er for alvor kommet på dagsordenen hos danske virksomheder i de senere år, og fokus på at omstille sig i en mere ansvarlig retning bliver kun større, når EU de kommende år forventeligt vedtager en række nye lovgivningskrav. Det gælder bl.a. inden for due diligence for bæredygtighed og rapporteringskrav. Samtidig er der også krav til virksomhederne fra investorer, forbrugere og kunder, som forventer, at virksomhederne agerer mere ansvarligt.

Formand for "Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål", Steen Gade, udtaler således i en pressemeddelelse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Danske virksomheder oplever i stigende grad, at der bliver lagt et større pres på dem for at tage ansvar for deres aftryk på verden. Dette pres vil kun stige de kommende år med mere regulering fra EU og større krav fra investorer, kunder og forbrugere. Med de anbefalinger, vi nu er kommet med til regeringen, vil vi gerne hjælpe de danske virksomheder med at se fordelene i bl.a. at tænke i nye cirkulære forretningsmodeller og have styr på sin værdikæde og de risici der er for påvirkning af det omgivende samfund, mennesker og miljø. Samtidig lægger vi også op til, at det offentlige selv skal være med, eksempelvis i forbindelse med offentlige indkøb”.

Rådets anbefalinger til regeringen lyder summarisk:

  • Principperne for cirkulær økonomi skal udbredes til alle dele af samfundet
  • Det strategiske arbejde med cirkulær økonomi skal styrkes med nye ambitiøse målsætninger og opfølgende relevant monitorering
  • Rammerne for omstilling til cirkulær økonomi skal tilpasses nye krav og behov
  • Der skal skabes incitamentsstrukturer, der fremmer en cirkulær omstilling af markedet bl.a. gennem offentlige indkøb og for at fremme forsyningssikkerheden af kritiske råstoffer
  • Digitalisering og adgang til data skal sikre en effektiv omstilling til cirkulær økonomi og lette virksomhedernes arbejde med dokumentation og rapportering
  • Der skal være større fokus på den risikobaserede tilgang og færre emner overladt til nationale skøn i EU-direktivforslaget om due diligence.
  • Der bør stilles krav til, at offentlige myndigheder har processer til at håndtere aktuelle og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø ved offentlige indkøb
  • Der bør sættes større fokus på både myndigheders og virksomheders ansvar for at understøtte den bæredygtige udvikling i udviklingslande.

Du kan hér læse de fulde anbefalinger om due diligence og cirkulær økonomi.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af en række førende eksperter inden for virksomheders samfundsansvar og bæredygtighed fra både virksomheder, organisationer og NGO’er.

Se tidligere anbefalinger, og læs mere om Rådet, dets sammensætning og kommissorium.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.