Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Politisk enighed om EU’s kommende langsigtede budget

12. november 2020
Politisk enighed om EU’s kommende langsigtede budget
Knap 2.000 mia. euro skal over de kommende år finansiere en grønnere og mere modstandsdygtig union.

Det tyske formandskab for Rådet er sammen med Parlamentet nået til enighed om EU’s kommende langsigtede budget for 2021-2027. Den såkaldte Flerårige Finansielle Ramme har en størrelse på € 1.074 mia., og skal sammen med den ligeledes nyligt vedtagne genopretningspakke (Next Generation EU) på € 750 mia. gøre det muligt for EU at genopbygge unionen ovenpå COVID-19-pandemien med udgangspunkt i EU’s overordnede politikker, herunder den europæiske grønne pagt, den digitale revolution og modstandskraft. 

Under det langsigtede budget er der specifikt til området ”naturressourcer og miljø” afsat € 356,4 mia. Samtidig gælder der et mere generelt princip for hele pakken (dvs. både det langsigtede budget og genopretningspakken), der tilsiger, at 30 % af de samlede udgifter fra de to puljer skal målrettes klimarelaterede projekter. Udgifterne under FFR og Next Generation EU vil overholde EU's mål om klimaneutralitet senest i 2050, EU's klimamål for 2030 og Parisaftalen. 

Når pakken på de i alt 1.824,3 mia. €, er blevet endeligt vedtaget, vil den være den største pakke, der nogensinde er blevet finansieret over EU-budgettet. 

Ny europæisk plastskat på ikke-genanvendt plastemballage

Som en del af aftalen enedes man også om, at EU i de kommende år vil arbejde hen imod en reform af ordningen for egne indtægter og indføre nye egne indtægter. I den forbindelse er man bl.a. nået til enighed om et nyt bidrag baseret på ikke-genanvendt plastaffald, som vil blive indført i 2021. Aftalen betyder, at der skal betales en skat på € 0,8 per kilo plastemballageaffald, som ikke er blevet genanvendt. 

Allerede inden COVID-19 situationen ramte EU var plastskatten på tale som et middel til at lukke EU’s hul i kassen som følge af Brexit, men på daværende tidspunkt gik diskussionen imidlertid på, at det som oftest er de mindre ressourcestærke lande, som også har lave genanvendelsesrater og som derfor formentlig også vil skulle være dem, der betaler mest. Skatten er derfor blevet suppleret med en mekanisme, som sikrer, at enkelte medlemsstater ikke overvældes økonomisk på grund af den nye skat. 

I perioden 2021-2027 vil der i øvrigt blive introduceret faste korrektioner, som skal reducere det årlige bruttonationalindkomstbaserede bidrag fra Danmark samt Tyskland, Nederlandene, Østrig og Sverige. 

Det forventes at det endelige budget vedtages i løbet af december måned.  

Læs mere

Via disse links kan du læse pressemeddelelserne fra hhv. Rådet og Kommissionen

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.