Kursus: PFAS i byggeriet – forekomst og håndtering

PFAS i byggeriet – forekomst og håndtering
Hvornår kan rådgivere og bygherrer forudse en særlig risiko for PFAS, og hvornår kan/bør kommuner kræve prøvetagning med det nuværende vidensgrundlag? Hvis der konstateres PFAS, hvordan påvirker det så byggeriet og affaldshåndteringen?

Udsolgt

Med det seneste store fokus på og viden om PFAS i miljøet, opleves der i forbindelse med miljøkortlægning af bygninger og håndtering og bortskaffelse af bygningsaffald en stigende tvivl omkring håndtering af PFAS gennem hele byggebranchens værdikæde.

I forbindelse med håndteringen af bygningsaffald fra nedrivninger og renoveringer skal der foretages en kortlægning af miljøfarlige stoffer inden affaldet skal bortskaffes. Der er risiko for, at bygningsmaterialer, der skal håndteres og bortskaffes som affald, kan indeholde PFAS, enten direkte fra producentens side og/eller som følge af en egentlig produktion af emner, hvortil der anvendes PFAS-holdige hjælpestoffer og kemikalier.

Som det er lige nu, er der ingen egentlige grænseværdier for PFAS i bygningsaffald, som vi kender det for jord og grundvand og andre miljøfarlige stoffer i affald som f.eks. PCB eller bly. Derfor kan det være vanskeligt at vurdere, hvordan bygningsaffald med indhold af PFAS skal håndteres.

Hvilke udfordringer opleves med håndteringen af PFAS i bygningsmaterialer ved miljøkortlægning af bygninger og bortskaffelse af bygningsaffald? Nye projekter belyser spørgsmålet (læs også Dakofas nyhed fra 14. februar 2024 om PFAS i byggeaffald). Hør om erfaringer og udfordringer ved håndtering af PFAS i byggematerialer. 

Undervisere:

  • Søren Dyreborg, NIRAS
  • Claus Nygaard Thomsen, NIRAS
  • Hans-Christian Greve, Eurofins
  • Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen

Facilitatorer:

  • Mette Skovgaard og Morten Carlsbæk, Dakofa

Max. antal deltagere: 25.

Program

PROGRAM

9:30-10:00
Kaffe, morgenbrød og registrering
10:00-10:15
Velkomst

v/ Mette Skovgaard og Morten Carlsbæk, Dakofa

10:15-10:45
Hvad er PFAS?

 v/ Claus Nygaard Thomsen, NIRAS

PFAS blev først udviklet i 1930’erne. Siden da har de været anvendt i flere produkter og processer indenfor byggeriet. I dette afsnit præsenteres eksempler på hvordan og hvorfor PFAS blev introduceret i processer og produkter, og hvordan PFAS forbindelserne er blevet udskiftet løbende med udviklingen af nye PFAS forbindelser.

10:45-11:15
Analysepakker og -metoder for PFAS

v/ Hans-Christian Greve, Eurofins

PFAS kan analyseres med forskellige metoder. I dette afsnit præsenteres de forskellige metoder og deres fordele og ulemper. Vi vil også komme ind på nogle af de stoffer af bekymring, som kan findes i visse bygningsmaterialer. Disse stoffer er med i vore PFAS-analysepakker, som er baseret på praktiske og faglige erfaringer om PFAS i bygningsmaterialer.

11:15-11:30
Pause
11:30-12:30
PFAS i byggeriet i dag og konsekvenserne deraf?

 v/ Claus Nygaard Thomsen, NIRAS

PFAS er anvendt i mange industrier og produkter, udover byggeriet, og har påvirket vores miljø globalt, nationalt og lokalt. I dette afsnit præsenteres, hvordan byggematerialer kan påvirke miljøet samt hvilke eksterne faktorer der kan have indflydelse på detektion af PFAS i byggeriet.

12:30-13:30
Frokost
13:30-14:30
Hvad er en repræsentativ kortlægning?

 v/ Claus Nygaard Thomsen, NIRAS

PFAS kan have egenskaber som bl.a. modstandsdygtighed, brandsikkerhed og hygiejne. I dette afsnit præsenteres, hvilke brancher, rum og overflader/lag i byggematerialer, der kan være interessante ved en kortlægning.

14:30-14:50
Kaffepause
14:50-15:30
Håndtering af PFAS-forureninger – hvilke muligheder er der for immobilisering, afrensning, opvarmning, deponering mv.

v/ Søren Dyreborg, NIRAS

Flere PFAS forbindelser detekteres i byggeriet, og der indføres flere reguleringer løbende. I dette oplæg præsenteres eksempler på, hvad der er undersøgt, hvad der undersøges, og hvad vi ønsker undersøgt af metoder for håndtering og behandling.

15:30-16:15
De nye Miljøprojekter om PFAS i byggeriet – overblik og status

v/ Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i løbet af 2023 fået udarbejdet projekter om PFAS i byggematerialer og restprodukter. Miljøstyrelsen vil præsentere baggrunden for projekterne og projekternes resultater.

16:15-16:30
Opsamling og afslutning

v/ Mette Skovgaard og Morten Carlsbæk, Dakofa

16:30-16:30
Afslutning og tak for i dag

Hvornår

27. februar 2024
kl. 09.30 - 16.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.