Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Oversigt over natur- og miljøpolitiske initiativer 2015-2019 offentliggjort

20. februar 2020
Oversigt over natur- og miljøpolitiske initiativer 2015-2019 offentliggjort
Ny og informativ webportal, "Den digitale Miljøtilstandsrapport", afspejler opbygningen af den netop offentliggjorte natur- og miljøpolitiske redegørelse udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet.

Den netop offentliggjorte Natur- og miljøpolitiske redegørelse giver en oversigt over de væsentligste statslige initiativer, herunder dansk implementering af EU-lovgivning og internationale konventioner og aftaler. Redegørelsen er opbygget omkring de samme 9 temaer som i den nye digitale Miljøtilstandsrapport miljøtilstand.nu for at koble tilstandsbeskrivelserne med de væsentligste politiske initiativer. De 9 temaer er: Arealanvendelse, luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, klimaforandringer, natur og biodiversitet, naturressourcer, miljø og sundhed samt produktion, forbrug og affald.

Hjemmesiden miljøtilstand.nu giver godt og hurtigt overblik over tilstanden på de 9 indsatsområder, og under alle emner er der link til baggrundsmateriale som statistikker, handlingsplaner, EU-information mm.

På  miljøtilstand.nu er temaet Produktion, forbrug og affald uddybet i 5 emner:

  1. ”Ressourceproduktivitet: Værdien af vores ressourcer”, hvor ressourceproduktivitet som indikatorparameter bliver præsenteret.
  2. ”Behandling af affald i Danmark”, hvor tal for affald til genanvendelse, forbrænding og deponering sammenlignes med andre EU-lande. Genanvendelsesprocenten af totalaffald er også en indikatorparameter for fremme af cirkulær økonomi.
  3. ”Produktion af husholdningslignende affald pr. borger”, hvor udviklingen i mængden af husholdningsaffald præsenteres. I EU vil man fra 2020 harmonisere opgørelsen af husholdningsaffald, så en sammenligning mellem landene bliver mere retvisende.
  4. ”Forbrug af miljømærkede produkter og service”, hvor målsætningen for miljømærkningen præsenteres.
  5. "Genanvendelse af emballageaffald”, hvor målet for genanvendelse af forskellige emballagetyper præsenteres.

Den natur- og miljøpolitiske redegørelse med tilhørende høringsnotat og høringssvar kan findes her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.