Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt svensk studie synliggør udfordringerne med plast

21. juni 2019
Nyt svensk studie synliggør udfordringerne med plast
Affaldsmængderne stiger stødt og kun små mængder sendes til genanvendelse.

Svenskerne har netop publiceret en dybdegående kortlægning over de svenske plastaffaldsstrømme. Kortlægningen omfatter både rene plastaffaldsstrømme men også affaldsstrømme med blandede materialer, som indeholder plast. Studiet bygger på en tidligere og mindre omfattende kortlægning med data fra 2010. Den nye undersøgelse skal danne grundlag for Naturvårdsverkets arbejde med at lave styringsmidler for fremtidens plasthåndtering.

 

Forbruget er steget med 30% på under 10 år

Med de nye data har forfatterne først og fremmest kunnet konstatere, at tilførslen af ny plast er steget med omkring 30% svarende til 130 kg. per capita om året i perioden fra 2010 til 2016/2017. De største mængder af plast markedsføres i emballageindustrien, byggesektoren og bilindustrien og de tre sektorer dækker tilsammen omkring 2/3-del af den samlede efterspørgsel.

 

Øget forbrug er resulteret i øgede affaldsmængder

I takt med at forbruget øges, ser det også ud til at affaldsmængderne stiger. De største mængder plastaffald stammer fra blandet affald og sorteringsrester fra industrien (eksklusive byggeri), mens den næststørste mængde stammer fra husholdningernes restaffald, hvoraf de største mængder er emballager. Herefter følger affald fra bygge- og anlægssektoren samt udsorteret plastaffald fra industri.

Overordnet set ender langt de største mængder plastaffald i forbrændingsanlæg eller som brændsel, hvilket er en betydelig udfordring i forhold til svenskernes mål om at være klimaneutrale i 2045. Mængderne af separat indsamlet plastaffald er fordoblet siden den sidste undersøgelse, men genanvendelsesraterne halter stadig bl.a. pga. manglende seperat indsamling og tab i både sorterings- og genanvendelsesprocesserne. Generelt eksporteres de indsamlede mængder til sortering og/eller genanvendelse, men visse mængder som eksempelvis returflasker og visse emballager behandles i Sverige. Data inden for området er imidlertid generelt mangelfulde.

 
Potentialer for de svenske aktører?

Forfatterne pointerer, at det største mængdemæssige potentiale for øget materialegenanvendelse ligger i de store mængder emballager. Det anbefales derfor, at design og materialevalg i stigende grad tilpasses de eksisterende løsninger til genanvendelse. På kort sigt ser man imidlertid også et stort potentiale i nogle potentielt store og homogene mængder fra bygge- og anlægssektoren, selvom der fortsat mangler bedre data til at vurdere hvori de præcise potentialer består. Endelig ser man også mod bilindustrien idet plastmængderne herfra har været stigende gennem perioden. På nuværende tidspunkt genanvendes plast fra denne sektor som udgangspunkt ikke, men man arbejder på metoder til at kunne udnytte plasten fra denne strøm.

Svenskerne arbejder allerede nu på at kunne sortere og behandle mere plast inden for landets grænser. I maj måned i år kunne svenskerne eksempelvis klippe snoren over til Europas største sorteringsanlæg for plastemballager. Anlægget kan sortere 20 tons plast i timen og er finansieret af den producentanvarsomfattede emballageindustri. Næste skridt er ifølge netavisen recyclingnet.se at etablere et vaske- og granuleringsanlæg samme sted.

 

Du kan se hele studiet "Karläggning av plastflöden i Sverige" her.

recyclingnet.se kan du læse nyheden om det store sorteringsanlæg. 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.