Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt om kildesortering versus central sortering i etageboliger - og generelt!

12. september 2014
Nyt om kildesortering versus central sortering i etageboliger - og generelt!
På ISWAs årlige kongres, som kørte af staben i denne uge i Sao Paulo i Brasilien, blev et af de bærende oplæg i sessionen vedrørende genanvendelse fremført af Brian Tippetts fra organisationen SWANA, DAKOFAs søsterorganisation i USA.

Han fremlagde resultaterne af en større undersøgelse vedrørende sammenligning af kildesorteringskonceptet i Seattle og centralsorteringskonceptet i San Jose - begge i relation til etageboliger.

For blot at nævne nogle af de mange spændende pointer i oplægget, bliver 32 % af det genanvendelige affald udnyttet ved benyttelse af kildesorteringsprincippet, mens sortering af blandet affald står for 75 % af genanvendelsespotentialet. Dette forklares ved, at de mange restriktioner og sorteringsregler ved kildesortering får borgerne i disse stater til at opgive sorteringen og blande det hele sammen, hvorved det i dette koncept ikke er muligt at trække de genanvendelige mængder ud efterfølgende. Til gengæld er kvaliteten af materialerne ikke overraskende højere ved en velfungerende kildesortering, hvilket - ifølge Tippetts - dog får mindre og mindre betydning som følge af de forbedrede teknologier til central sortering.

På et spørgsmål fra DAKOFAs udsendte kunne Brian Tippetts bekræfte, at jo højere volumen via udbredelse af de blandede indsamlingsordninger desto bedre udvikling af sorteringsteknologier. Tippetts udtrykte således, at der var sket en eksplosiv udvikling af teknologier inden for området, som følge af de stadigt stigende mængder til central sortering i USA. Derved får man dels nogle lettere afsættelige, sekundære råvarer ud i den anden ende og dels skabes muligheder for eksport af systemer og knowhow for de involverede aktører.

Økonomisk set er kildesorteringskonceptet i undersøgelsen næsten dobbelt så dyrt som ved benyttelse af den centrale sortering, når man medtager alle udgifter. Helt præcist er kildesorteringen sat til en samlet omkostning på 12,47 USD, mens den miksede indsamling beløber sig til 7,14 USD. Desuden oplever man Co2-mæssige fordele via benyttelse af færre indsamlingskøretøjer samt en formindsket ulykkesstatistik som følge heraf.

Et af de store perspektiver ved central sortering af blandet affald fra etageboliger var ifølge projektet, at man i flere amerikanske stater ser lyset i at udbrede dette koncept til alle private husstande og erhvervsvirksomheder med husholdningslignende affald. Dermed øges volumen betragteligt, og ordningerne bliver yderligere effektive og økonomisk fordelagtige.

Undersøgelsen konkluderer således, at sammenblanding af husholdningsaffald og efterfølgende central sortering af dette generelt set er mere effektivt end kildesorteringssystemer. Hvorvidt - eller i hvor høj grad - undersøgelsens resultater kan overføres til danske forhold, må naturligvis granskes nærmere, hvilket DAKOFA kunne tænkes at ville komme til at gøre!

Indtil da kan man selv downloade rapporten fra SWANA's hjemmeside formedelst 99 USD. Brian Tippetts undersøgelse lyder den mundrette titel: "Source separation and mixed waste recycling systems for multi family buildings; a comparative analysis" og kan findes her på SWANs hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.