Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt om cigaretfiltre

23. august 2023
Nyt om cigaretfiltre
Miljøministeren og WHO anbefaler forbud mod cigaretfiltre, men EU-regler forhindrer dette.

På et spørgsmål fra Hans Kristian Skibby (V) i Miljø- og Fødevareudvalget, har Miljøminister Magnus Heunicke udtalt sig vedrørende dels finansiering af det særlige producentansvar ("oprydningsansvar") og dels bestræbelserne på at forbyde cigaretfiltre.

Spørgsmålet fra Hans Kristian Skibby lyder:

”Hvem skal betale regningen for håndteringen af ”Udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter”, hvis filtre til tobaksvarer forbydes, som Kræftens Bekæmpelse foreslår? Der henvises til ”Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter”, www.cancer.dk, den 29. marts 2021.”

Hertil svarer ministeren:

"Udvidet producentansvar betyder, at producenter tager økonomisk ansvar for deres produkter, når de bliver til affald og skal affaldshåndteres. Cigaretfiltre er sammen med en række andre produkter (bl.a. balloner, take away-beholdere og vådservietter) underlagt en særlig form for udvidet producentansvar, nemlig et oprydningsansvar. Oprydningsansvar betyder, at producenterne skal betale for oprydningen, når deres produkter bliver smidt i naturen. Betalingen opgøres ift. hvor meget det koster at oprydde hver produkttype, og hvor mange produkter producenterne hver især markedsfører. Hvis cigaretfiltre bliver forbudt, vil tobaksproducenter ikke længere være omfattet af oprydningsansvaret, da deres produkt ikke længere indeholder engangsplast. Producenter af de øvrige omfattede produkter vil fortsat skulle betale for oprydning af deres produkter."

Desuden udtaler ministeren, at:

"Det er min ambition, at plastikfiltre bliver forbudt. Jeg ser helst, at filtre skal helt væk, så de ikke er en del af tobaksproduktet og dermed ikke gør skade på vores miljø og natur. Min ambition tager afsæt i WHOs anbefaling om at forbyde cigaretfiltre, fordi de indeholder mikroplast, og fordi der ikke er beviselige sundhedseffekter ved dem. Filtrene på cigaretter kan være med til at skabe en falsk opfattelse af, at produktet er mindre sundhedsskadeligt. Filtre i naturen er i bund og grund henkastet engangsplast. Det er dog inden for de nuværende EU-regler ikke muligt at forbyde cigaretfiltre. Jeg opfordrer til, at tobaksindustrien arbejder for at fjerne filtrene, så skod ikke havner i vores natur."

Du kan læse det fulde spørgsmål og svar ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.