Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt liv til reparationer?

17. januar 2023
Nyt liv til reparationer?
Reparationssektoren er generelt presset i EU men bør, ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, opprioriteres som et vigtigt led i den cirkulære økonomi.

Reparationer er en vigtig, men til tider overset strategi, inden for den cirkulære økonomi. I en ny rapport fra det europæiske Miljøagentur har man taget temperaturen på reparationer i de europæiske medlemsstater med henblik på at samle og udbrede eksisterende viden inden for området samt at identificere og kategorisere de vigtigste udfordringer og barrierer for at fremme reparationer. Rapporten giver, som titlen også lover, først og fremmest et godt overblik over status for reparationer i EU, herunder bl.a., hvor mange penge, der bliver brugt på reparationer, hvor mange personer, der er beskæftiget inden for sektoren samt, hvilke effekter, som reparationssektoren medfører ift. både det sociale område og miljøet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de tre produktgrupper elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), tøj og møbler og undersøger for hver af disse produktgrupper både omfanget af reparationer, barrierer for at reparationer i det hele taget bliver udført samt den forventede fremtidige udvikling, herunder både nye forretningsmodeller og teknologisk udvikling.

Den helt overordnede konklusion på rapporten er, at på trods af et ganske gunstigt politisk miljø (bl.a. som resultat af det store fokus på cirkulær økonomi i EU) er aktivitetsniveauet i reparationssektoren enten stagnerende eller faldende. Årsagerne er mange og fletter ind i hinanden og der er derfor brug for at betragte hele området som et komplekst sæt af faktorer, der påvirker udviklingen, herunder både juridiske, strategiske og tekniske spørgsmål. I tillæg viser undersøgelsen, at den generelle adfærd og samfundets normer i høj grad også påvirker forbrugernes tilgang til reparationer og i den forbindelse påpeges det bl.a., at selv borgere med de bedste intentioner kan blive bremset på grund af en række barrierer (som både kan være oplevede eller reelle) som eksempelvis høje omkostninger, tillid og stigmatisering.

Det understreges derfor også i rapporten, at der er behov for markant politisk handling på både EU-niveau og på nationalt niveau. Ifølge rapporten er der behov for målrettede initiativer og lovgivning samt harmoniserede økonomiske instrumenter, der alle kan være med til at forbedre hele konteksten for reparationssektoren. Disse bør understøttes af mere tekniske tiltag som eksempelvis at fremme design til reparation, forbedre den generelle kvalitet af produkter samt øge tilgængeligheden af hyppige og strukturerede data om reparationsaktiviteter. Samtidig understreges det, at øget bevidsthed hos borgerne om fordelene ved reparation og dens rolle i at opnå en cirkulær økonomi er et helt centralt element, som kan understøttes ved at udføre dedikerede oplysningskampagner, der tager udgangspunkt i lokale, regionale og nationale behov.

Rapporten er i øvrigt krydret med en håndfuld cases fra medlemslandene, som man også kan lade sig inspirere af.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”An overview of Europe’s repair sector” som du finder her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.