Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt forum for offentligt-privat samarbejde

24. august 2020
Nyt forum for offentligt-privat samarbejde
Regeringen har netop etableret Forum for Offentligt-Privat Samarbejde, der skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private inden for blandt andet innovation og grønne indkøb.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen er udnævnt som formand. Derudover er en række organisationer og øvrige aktører udpeget af erhvervsministeren, og disse vil herefter indstille personlige repræsentanter.

Forum for offentligt-privat samarbejde får til opgave at drøfte aktuelle udbudsfaglige problemstillinger og kan i forlængelse heraf fremlægge anbefalinger og løsningsforslag samt fungere som et rådgivende organ til Erhvervsminister Simon Kollerup, der har mulighed for at bede om Forum for offentligt- privat samarbejde om anbefalinger til udbudsfaglige problemstillinger. Forum for offentligt-privat samarbejdes anbefalinger kan også være direkte rettet til ordregivere og tilbudsgivere.

I forbindelse med lanceringen citeres erhvervsministeren for følgende:

Forum for offentligt-privat samarbejde skal være et aktivt omdrejningspunkt for at udvikle innovative løsninger og løfte fx den grønne dagsorden. Det er jeg sikker på, at det nye forum kan bidrage til. Det er også rigtig positivt, at vi styrker fokus på samarbejdet mellem det offentlige og private”.

Baggrundsmateriale
Se kommissoriet her

Se ligeledes pressemeddelelsen her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.