Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt EU-studie om fremtidens krav til emballager

02. juni 2020
Nyt EU-studie om fremtidens krav til emballager
Kommissionen har offentliggjort et nyt studie, der ser på mulighederne for at skærpe kravene til emballager med henblik på at forbedre design til genbrug, promovere høj kvalitet i genanvendelsen samt styrke håndhævelsen af reglerne.

Undersøgelsen bekræfter, via gennemgangen af ​​de eksisterende væsentlige krav, behovet for at gøre dem mere operationelle og håndhævelige samt et behov for at bringe væsentlige krav på linje med nyere EU-politik.

Mere specifikt blev følgende mangler, der begrænser effektiviteten af ​​de nuværende væsentlige krav, identificeret:

(1) minimumkrav, især i forbindelse med EU's seneste genanvendelsesmål og politiske retning

(2) kravenes vage karakter, hvilket vanskeliggør fortolkning og håndhævelse

(3) en manglende refleksion af de forskellige miljøpåvirkninger relateret til de forskellige behandlingsmuligheder (som anerkendt af affaldshierarkiet)

(4) den uigennemsigtige ansvarsfordeling (på tværs af forsyningskæden og med medlemsstaterne) samt udelukkelse af interessenternes synspunkter på tværs i værdikæden, især dem, der er ansvarlige for indsamling og behandling af affald

(5) kravene er ikke blevet opdateret i takt med at emballageteknologier er ændret, eller at man har opnået ny viden om miljø- og menneskelige påvirkninger

(6) formodning om overholdelse og lav prioritet af de væsentlige krav.

 

Hele studiet kan findes her

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.